Sökning: "IS IT-strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden IS IT-strategi.

 1. 1. Digital strategi för konkurrenskraft och värdeskapande : Ur två fastighetsbolags perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Lina Mogren; Gabriella Pirzada; [2020]
  Nyckelord :Digital strategy; Strategy; Competitiveness; Value creation; Real estate companies; Digital strategi; Strategi; Konkurrenskraft; Värdeskapande; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen har en stor påverkan över samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Dock kännetecknas branschen av att vara ineffektiv, konservativ och ligga steget efter i den digitala utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer inom den sociala dimensionen och dess inverkan på strategisk linjering i IT-projekt : En fallstudie inom svensk industri

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :David Berkowicz; Robin Bröderman; [2020]
  Nyckelord :Business IT alignment in projects; Business IT alignment; Misalignment; System development; Social dimension; IT-strategy; Strategisk linjering i projekt; Strategisk linjering; Strategisk fel-linjering; Systemutveckling; Sociala dimensionen; IT-strategi;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and identify factors within the social dimension of strategic alignment that can create mis-alignment within the organization and its IT projects. Identified factors are seen as risks and obstacles that organizations should work with to prevent strategic misalignment in future projects. LÄS MER

 3. 3. Digital Technology Adoption In The Context Of Asset Management : Organizational change and the impact of managers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Al Mandlawi; [2020]
  Nyckelord :Managerial impact; Technology Adoption; Digitalization and Asset Management.; Ledningseffekt; Teknikadoption; Digitalisering och Kapitalförvaltning.;

  Sammanfattning : Digitalization and adaptation of technology are the current and future areas for organizations to gain efficiency within. Nevertheless, in a context where digitalization is an uprising trend, this research is needed now more than ever due to the COVID 19 Pandemic in the world. LÄS MER

 4. 4. DIGITALA LÄROMEDEL I PRAKTIKEN En kartläggning av lärares upplevelse av användningen av digitala läromedel i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Petersson; Daniel Pettersson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; digitala läromedel; e-learning; pedagogik; TAM; teknisk kunskap; TPACK; ämneskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish school is being digitized and the acquisition of digital teaching materials is a part of the process. When the teaching materials begins to be used, it leads to changes in teaching and other work. LÄS MER

 5. 5. Molntjänster inom redovisning : Hur molntjänster skapat nya spelregler på marknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Carlsson; Michaela Werme; [2019]
  Nyckelord :Cloud accounting; TOE-framework; IT-strategy; Accounting; Organizational change; Innovation;

  Sammanfattning : This study aims to explore Swedish organizations within the accounting industry that have adapted their operations to the recent introduction of cloud services. Fortnox, a cloud service provider, has transformed the working methods of organizations, changed the relationship with customers and contributed to creating new rules for the market within accounting. LÄS MER