Sökning: "IS-artefakt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IS-artefakt.

  1. 1. Användandet av Facebook inom högre utbildning : En fallstudie om studenters användning av Facebook

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Narin Melik; [2017]
    Nyckelord :Social media; Facebook; Higher education; IS-artifact; Sociala medier; Facebook; Högre utbildning; IS-artefakt;

    Sammanfattning : Facebook är idag världens största sociala nätverk och är även den sociala plattform som visat sig vara populärast bland studenter. Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur dagens generation studenter använder sig av Facebook i relation till sin utbildning. LÄS MER