Sökning: "ISABELLE PETERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ISABELLE PETERSSON.

 1. 1. Measuring Digital Maturity in the CNC Manufacturing Industry : A Maturity Evaluation Model

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michaela Hillerström; Isabelle Petersson; [2020]
  Nyckelord :Maturity model; Industry 4.0; digitalization and company evaluation; Mognadsmodell; Industri 4.0; digitalisering och företagsutvärdering;

  Sammanfattning : The manufacturing industry stands before the fourth industrial revolution, Industry 4.0, caused by fast-changing technology and implementation of digitalization. Manufacturing companies need to realize and adapt to these changes to maintain their competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen : Metoder och effekter

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :ALICIA JOTOFT; ISABELLE PETERSSON; [2018]
  Nyckelord :Användarinvolvering; Metoder; Effekter; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka möjliga likheter i val av metoder och appliceringstillfälle för användarinvolvering, samt vilka effekter detta kan kopplas till. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer hos fyra produktutvecklande företag som i någon mån riktar sig till privatpersoner. LÄS MER

 3. 3. Älvstrandens badpark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Isabelle Petersson; [2018]
  Nyckelord :Badhus; badpark; bad; arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Närheten till vatten är viktigt för många av oss människor. Vatten som i sjöar och hav kan ge både avkoppling och ro, något att titta på i stillsamhet, något att uppleva i storm, något att åka på. LÄS MER

 4. 4. Bild som stöd för lärande - elevens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Smaragda Kovacevic; Isabelle Petersson; [2012]
  Nyckelord :bild; elevperspektiv; estetik; sociokulturell teori; stötta;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att försöka förstå hur barn uppfattar att bild kan ge stöd för deras lärande. Vi har undersökt vilka uppfattningar elever i åk 4 har kring ämnet bild samt vad de i så fall tycker att de lär sig genom bild. LÄS MER

 5. 5. Planeringsideal som format och formar staden : Kungsängens stadsomvandling som exempel på dagens planeringsideal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabelle Petersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER