Sökning: "ISAF."

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet ISAF..

 1. 1. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åhlund; [2019]
  Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

  Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER

 2. 2. En lärande Försvarsmakt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Lindskog; [2018]
  Nyckelord :Lärande organisation; Försvarsmakten; Erfarenhetshantering; ISAF; Försvarsmedicin; OMLT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to analyse to what extent the Swedish Armed Forces is a learning organisation based on experiences concerning Defence medicine and the Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT) in Afghanistan. Strengths and weaknesses are highlighted. LÄS MER

 3. 3. Lost in transition? - How the end of the Cold War affected Sweden’s state identity & interests

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Rubaduka; Josef Novak; [2016]
  Nyckelord :transformation; interest; state; identity; Cold War; ISAF; ONUC; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the beginning of the 1990’s the world witnessed the collapse of the Soviet Union and subsequently the end of the Cold War. This gigantic change within the international system had large ramifications on how states interacted with each other. LÄS MER

 4. 4. COIN-strategier och dess oundvikliga bieffekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Felix Lanzén; [2016]
  Nyckelord :Trilemma; COIN; Afghanistan; Force Protection; Civila dödsoffer; upprorsbekämpning;

  Sammanfattning : In recent years, experience from the wars in Afghanistan and Iraq has led to considerable debate regarding counterinsurgency theories and their application in reality. Therefore, it could appear strange that both International Security Assistance Force (ISAF) and American forces applied strategies in Afghanistan that contradict fundamental knowledge of counterinsurgency theory. LÄS MER

 5. 5. Att hålla handen : Svenska officerares professionella autonomi under ISAF-insatsen i Afghanistan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Trulsson; [2016]
  Nyckelord :professionalism; professionell autonomi; diskretionär befogenhet; svensk militär; svenskt bidrag till afghanistaninsatsen;

  Sammanfattning : Vad det innebär att vara svensk yrkesofficer i det militära har förändrats radikalt under de senaste decennierna. Förändringar i uppgift från den politiska makten har medfört nya arbetsuppgifter, en ny organisation och ökat deltagande i internationella insatser. LÄS MER