Sökning: "ISAK"

Visar resultat 1 - 5 av 611 uppsatser innehållade ordet ISAK.

 1. 1. HUR MAN SOM SJUKSKÖTERSKA BÖR ARBETA MED SUICIDPREVENTION HOS PATIENTER MED FÖRSTÄMNINGSSYNDROM - En översiktsartikel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Gunnarsson; Emma Pettersson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Suicide prevention; nurse s role; depression; bipolar disorder; mood disorder;

  Sammanfattning : Background: Mood disorder is a collective name for the diagnoses of depression and bipolar syndrome. The suicide risk is higher in this patient group than in the normal population. As a nurse, it is important to have knowledge of how suicidal risk is identified in this patient group, as well as how to prevent it. LÄS MER

 2. 2. Web Interface for Systems Engineering DesignTools – A web application for facilitating the collaboration between business- and engineering teams

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Berg; Oscar Hedenäs Bennet; William Hugo; Albin Karlsson Landgren; Isak Magnusson; David Salmo; [2023-03-03]
  Nyckelord :Value driven design; BPMN; Discrete event simulation; Web interface; System engineering design; ISO 15288; Python; React;

  Sammanfattning : The interest in improving and optimising project planning and execution is currently large. The Value-Driven Design methodology of Systems Engineering aims to help with this through a focus on measuring value from early stages of projects. LÄS MER

 3. 3. Får de verkligen LOV?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Skäppegård; Isak Visti; [2023]
  Nyckelord :återkommunalisering; moderaterna; Lomma; Hjo; Tjörn; LOV; valfrihetssystem; äldrevård; äldreomsorg; offentlig sektor; privatisering; hemtjänst.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines three cases of backsourcing of elderly-care in Swedish municipalities In all of which the right-wing party Moderaterna has taken the decision to remove the ability for private actors in local elderly-care. Since the moderate party’s ideology in general is in favor of the allowance of private actors in the public sector, the decision to not allow private actors could be described as going against their fundamental ideology. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelsestrategier kopplade till olika texttyper i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; Johanna Malm; [2023]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; texttyper; kvantitativ undersökning; undervisning; lärares upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of different text types and reading comprehension strategies used within the Swedish language education. In addition, we examine the teachers' obstacles, possibilities, comfortability and experiences within this field. LÄS MER

 5. 5. DEMOKRATINS NATURLIGA UTVECKLING : En fallstudie om Karlskoga kommuns e-petitionssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isak Höjer; Filip Zederfeldt; [2023]
  Nyckelord :E-petition; municipality; local government; Sweden; participation; democratic innovations; influence; participatory democracy;

  Sammanfattning : E-petitions, or electronic petitions, are a relatively new form of political engagement that allow individuals to voice their opinions and concerns directly to their government. This case study examines the use of e-petitions in a Swedish municipality, with a focus on the experiences of both petitioners and policy makers. LÄS MER