Sökning: "ISM-koden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ISM-koden.

 1. 1. Svenska rederiers syn på krishantering : En kvalitativ undersökning om krishanteringsplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Marcus Neckman; Adrian Steneros; [2017]
  Nyckelord :Crisis; crisis management; crisis organization; occupational health care; ISM code; shipping company; rehabilitation; Kris; krishantering; krisorganisation; Företagshälsovård; ISM koden; rederi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Arbetet till sjöss är förenat med risker som kan medföra att olyckor sker. Det ska finnas en plan för krishantering redan innan en olycka har inträffat. LÄS MER

 2. 2. Administration ombord : - En kvalitativ studie om den administrativa situationen ombord på svenska Ro-Pax fartyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Peter Johansson; Mattias Abrahamsson; [2011]
  Nyckelord :administration; communication; workload; shipping; administration; kommunikation; arbetsbelastning; sjöfart.;

  Sammanfattning : Vi har i detta arbete undersökt hur arbetssituation, med hänseende på de administrativa arbetsuppgifterna, ser ut för befälhavare inom den svenska handelsflottan och hur arbetssituationen har förändrats sedan införandet av ISMkoden. Det talas mycket inom sjöfartsbranschen om de ökade administrativa arbetsuppgifterna ombord och hur detta har påverkat arbetssituationen. LÄS MER