Sökning: "ISO 10668"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ISO 10668.

 1. 1. Varumärkesvärdering och tillämpningen av ISO 10668

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Said Ajkunic; Oskar Skagervik; [2018]
  Nyckelord :Varumärkesvärdering; ISO 10668;

  Sammanfattning : Background: It has become increasingly common to divide the intangible assets into different categories. One of these categories is the value of the brand itself, which can become useful when a brand is being bought, sold and exposed to other legal situations. In order to distinguish the brand, it is necessary to make a valuation of the brand. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesvärdering Brister i den beteendemässiga delen i standarden ISO 10668

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Olle Andersson; Carl-Hannes Dahlberg; Dragan Topic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varumärkesvärdering : - Ett skott från höften?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Larsson; Filippa Lidström; [2015]
  Nyckelord :Brand equity; Brand Valuation; ISO:10668; Relief from royalty method; Price premium method; Behavioral analysis; Varumärkeskapital; Varumärkesvärdering; ISO:10668; Royaltykassaflödesmetoden; Prispremiemetoden; Beteendemässig aspekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2010 infördes ISO 10668, en standard som skulle öka transparensen och kvaliteten i varumärkesvärderingar. Trots standarden så skiljer det idag miljardbelopp på kända varumärken mellan olika värderingsaktörer, något som talar för att det fortfarande finns en problematik kring värderingar. LÄS MER

 4. 4. Den internationella standarden ISO 10668 : en ofullständig standard?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Vilhelm Broman; Hanna Svedare; [2015]
  Nyckelord :brands; corporate brand; företagsvarumärke; brand valuation; standarder för företagsvärdering; varumärkesvärdering; värdering av varumärken; valuation methods; ISO 10668;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har vi alltmer rört oss mot en kunskapsorienterad och högteknologisk ekonomi där en allt större del av det moderna företagets totala värde utgörs av de immateriella tillgångarna. Den kanske viktigaste immateriella tillgången är företagets varumärke, vilket dagligen påverkar beslutsfattandet hos både företag och konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Measuring a Brand's Value -A Qualitative study of Media Groups

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Svanberg; Julia Maxén; [2014-06-17]
  Nyckelord :Brand measurements; intangible assets; media groups; IAS 38; IFRS 3; ISO 10668.;

  Sammanfattning : Background and problem: Companies nowadays have recognized the importance of intangible asset e.g. brands and its effect on the financial statements. Brands are often hard to compute and is being measured slightly different in every company. LÄS MER