Sökning: "ISO 9001"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden ISO 9001.

 1. 1. Strategies and barriers to implement an environmental management system : Small size companies in the metal industry

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ali Yaghi; Axel Eklund; [2022]
  Nyckelord :Environmental management system EMS ; ISO 14001; metal industry; management; SMEs;

  Sammanfattning : There has been an increased awareness of the current problems regarding the environmental changes in the world. Companies are acknowledging these problems more and more to try and prevent the heavy pollution humans contribute. LÄS MER

 2. 2. Rekommendation till MTA Södersjukhuset för val av ISO-standard

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Yacquub Omar Hussein; Elsa Holmgård; [2022]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; SS-EN ISO 13485:2016; QMS; MDR; GAP; ISO 9001:2015; SS-EN ISO 13485:2016; QMS; MDR; GAP;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete, som genomförts på uppdrag av medicinteknisk chef på Södersjukhuset Git Eliasson, hade som mål att analysera vilken standard av ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 13485:2016 som var lämpligast för Södersjukhusets medicintekniska verksamhet. ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016 är internationella standarder framtagna av EU kommissionen för att hjälpa organisationer att bygga upp kvalitetsledningssystem som uppfyller de krav som ställs på dessa organisationer. LÄS MER

 3. 3. Entropi, ledningssystem och ordning & reda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jonathan Schmidt Eriksson; Jonathan Brauer; [2022]
  Nyckelord :Entropi; Ledningssystem; ISO 9001; Lean Manufacturing; 5S; Organisatorisk strukturering; Dokumenthantering; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Studien lämpar sig för organisationer som avser implementera ledningssystem och behöver införskaffa sig information om utförandet. Dessutom belyser studien vad som bör beaktas för att uppnå långsiktigt framgångsrikt ledningssystem samt motverka uppkomsten av entropi. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för ett verkningsfullt förbättringsarbete : En studie av kvalitetsutveckling inom Projektorganisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Tanja Fagerström Bye; Anna-Karin Carlberg; [2022]
  Nyckelord :kvalitetsförbättring; projektorganisation; hinder för förbättringsarbete; framgångsfaktorer för förbättringsarbete; ISO 9001:2015;

  Sammanfattning : Project organizations are an increasingly common form of organization which are described to have advantages such as being flexible and adaptive, but nevertheless face challenges when it comes to work with quality improvement within such organizations. Studies reveal that there is a need for more knowledge about which barriers may occur towards quality improvement within project organizations and it is also viewed that there is a need to find out how to overcome these barriers. LÄS MER

 5. 5. Hur lyckas organisationer implementera ISO 9001? : Ett medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alvina Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 9000; kvalitetsledningssystem; medarbetarengagemang;

  Sammanfattning : Genom att arbeta med kvalitetsledning kan en organisation ständigt förbättras och bibehålla konkurrenskraft. Ett sätt att arbeta med kvalitetsledning är genom implementering av kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. LÄS MER