Sökning: "ISSP 2015"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ISSP 2015.

 1. 1. UPPLEVELSER AV ARBETSTRYGGHET - Med fokus på klasspositionens påverkan på subjektiv anställnings- & sysselsättningstrygghet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Erik Andersson; [2018-09-24]
  Nyckelord :anställningstrygghet; sysselsättningstrygghet; klassposition; flexicurity; ISSP 2015;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att analysera klasspositionens påverkan påsubjektiv anställnings- och sysselsättningstrygghet. Som en bakgrund framhävs arbetsmarknadsflexibilitetsom en konsekvens av otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Returns to schooling and potential signalling effects: Estimates based on ISSP data on Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Bergman; Carl-Gustav Schöön; [2018]
  Nyckelord :Returns to schooling; Signalling effects of education; Mincer equation; Ability bias; years of schooling; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis estimates the returns to schooling in Sweden for working individuals by applying the Mincer equation on three datasets from the International Social Survey Programme and compare the results to assess potential trends. It also investigates if there is any difference in returns to schooling for men and women and if there seem to be any signalling effects present. LÄS MER

 3. 3. Varför är jag stressad men inte du? : En kvantitativ studie om arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Adrian Ribbing; Gustav Egersand; [2017]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; Karasek; krav; kontroll; socialt stöd; ISSP;

  Sammanfattning : Denna uppsats har studerat hur krav-kontroll-socialt stödmodellen påverkar den arbetsrelaterade stressen och ifall denna påverkan är stabil över tid. Den tidigare forskningen om modellen har gett tvetydliga resultat och denna uppsats försöker fylla den kunskapslucka som existerar. LÄS MER

 4. 4. Matchningen mellan arbetsvärderingar och arbetsförhållanden i Sverige : En kvantitativ studie av hur arbete värderas, realiseras samt relaterar till arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Adriansson; Victor Blomberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats kartläggs svenska arbetstagares arbetsvärderingar och arbetsförhållanden samt matchningen mellan dessa två komponenter över tid vid tre mättillfällen. Detta för att se hur värderingar och de upplevda förhållandena relaterar till varandra under denna period och ifall detta har förändrats. LÄS MER

 5. 5. Identiteten, Kapitaletoch den Subjektiva Sociala Statusen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Russell; [2015]
  Nyckelord :Identity; Ethnicity; Nationality; Religion; Socialclass; Capital; Subjectivity; Objectivity; Social; Status;

  Sammanfattning : The concept of identity and identities have a long history, especially regarding societal and behaviour studies. Many of them are analyzed trough class-schemes or family-situations, others are based on more direct approaches, such as income and education. LÄS MER