Sökning: "ISSP 2016"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ISSP 2016.

 1. 1. Den högerpopulistiske väljarens syn på demokrati : Kvantitativ studie av fem länder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Werre; Alexander Sigurdh; [2021]
  Nyckelord :right-wing populism; populism; politic; democratic values; comparative; ISSP 2016;

  Sammanfattning : A study on far-right populism voters and democratic attitudes in five countries, France, Hungary, India, Russia and Sweden. The purpose of the study is to create a deeper understanding on the far-right populist voters view on a selection of democratic values. It is a quantitative study using datafrom International social survey program (2016). LÄS MER

 2. 2. Varför är jag stressad men inte du? : En kvantitativ studie om arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Adrian Ribbing; Gustav Egersand; [2017]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; Karasek; krav; kontroll; socialt stöd; ISSP;

  Sammanfattning : Denna uppsats har studerat hur krav-kontroll-socialt stödmodellen påverkar den arbetsrelaterade stressen och ifall denna påverkan är stabil över tid. Den tidigare forskningen om modellen har gett tvetydliga resultat och denna uppsats försöker fylla den kunskapslucka som existerar. LÄS MER

 3. 3. Hur nöjd är du med ditt arbete? : På vilket sätt matchning mellan önskemål och verklighet påverkar arbetstillfredsställelsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; person-organization fit; employer branding;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar identifiera vilka egenskaper som upplevs vara önskvärda i ett arbete samt om dessa varierar mellan olika grupper i samhället. Vidare studeras i vilken mån önskvärda egenskaper tillgodoses i arbetet och på vilket sätt matchning mellan önskemål och verklighet påverkar arbetstillfredsställelsen. LÄS MER

 4. 4. Nationalism in Europe : A quantitative study about the relationship between different kinds of nationalism and liberal democracy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Nationalism; collective identity; political culture; democracy; ethnic; civic; LCA; ISSP;

  Sammanfattning : This article sets out to examine how different types of nationalism are correlated with the level of democracy in a country, a relationship that has not received much attention in previous research. I aim to investigate this relationship by examining how five forms of nationalism affect democracy in 23 European countries. LÄS MER

 5. 5. Kompetent och lojal? En kvantitativ studie av lojalitet i olika produktionsregimer år 2005

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Kihl; [2016-07-07]
  Nyckelord :Lojalitet; Varieties of Capitalism; Organizational commitment; skills;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the relationship between loyalty and skills, and if this varies between countries. The analysis includes specific and general skills, as well as initial and continuing skill development. LÄS MER