Sökning: "ISSP"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet ISSP.

 1. 1. I vilken utsträckning finns det ett samband mellan diskriminering i arbetslivet och instrumentell attityd till arbete? : En kvantitativ svensk enkätstudie utifrån ett livsloppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Pernilla Winterskiöld; Ylva Andrén; [2021]
  Nyckelord :age; age discrimination; discrimination; discrimination at work; gender; job attitude; Sweden; work attitude; attityd; attityd till arbete; diskriminering; kön;

  Sammanfattning : Authors: Ylva Andrén & Pernilla Winterskiöld Title: To what extent is there a correlation between discrimination in work life and instrumental attitudes towards work?  -– A quantitative Swedish survey from a life course perspective. Subject presentation: There are seven grounds for discrimination, and we may all be subject to discrimination; male or female, young and old. LÄS MER

 2. 2. EFFEKTER AV DISTANSARBETE : En kvantitativ studie om betydelsen av distansarbete i förhållande till individens arbets-och privatliv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Andersson; Linnea Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; effekter; flexibilitet; privatliv; krav; konflikt; familjeliv; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras vilket även innebär att nya arbetsformer växer fram. Syftet med denna uppsats är att undersöka distansarbete och dess effekter för individer boende i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Den högerpopulistiske väljarens syn på demokrati : Kvantitativ studie av fem länder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Werre; Alexander Sigurdh; [2021]
  Nyckelord :right-wing populism; populism; politic; democratic values; comparative; ISSP 2016;

  Sammanfattning : A study on far-right populism voters and democratic attitudes in five countries, France, Hungary, India, Russia and Sweden. The purpose of the study is to create a deeper understanding on the far-right populist voters view on a selection of democratic values. It is a quantitative study using datafrom International social survey program (2016). LÄS MER

 4. 4. News Media Usage, Political Interest and Political Participation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Xiaopeng Pang; [2020-08-19]
  Nyckelord :News media usage; political participation; political interest; age differences; regression analysis;

  Sammanfattning : The discussion in this thesis focus on the relationship between news media usage and political participation. During the last several decades, many researchers have been worried about the decline of political participation, however, more and more opinions believe that political participation has not declined, but just transformed from traditional forms to new forms. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas arbetstillfredsställelse av möjligheten att hjälpa andra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emily Poon; [2020-08-18]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; prosocialt beteende; arbetsmotivation; inre faktorer; yttre faktorer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if, and how, the ability to help others in one’s job affects jobsatisfaction in Sweden. Previous research has suggested numerous factors that affect job satisfaction,e.g., job security, income, interesting work and career opportunities. LÄS MER