Sökning: "IT Procurement Assessment Tool"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden IT Procurement Assessment Tool.

 1. 1. Evaluating User Engagement and Usability in an IT Sustainability Impact Assessment Tool : A Qualitative Study with IT Procurement Officers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Nylander; [2020]
  Nyckelord :UX; User Centered Design; Usability; User engagement; Sustainability; Qualitative study; IT Procurement; IT Procurement Officers; IT Procurement Assessment Tool;

  Sammanfattning : As electronic waste and unsustainable Information- and communication product consumption is a growing global problem, more effective tools are required for people and businesses to measure and improve their social and environmental impacts. The Agenda 2030 plan for sustainable development addresses this issue and calls for proper and safer treatment of material extraction, recycling and disposal. LÄS MER

 2. 2. Shaping the Climate Action trajectory within the Fashion Industry : a case study of a Small Medium Sized Enterprise

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Marta Karen Kristjónsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Paris Agreement; Climate Change; Climate Action Plans; Apparel industry; Value Chain Analysis VCA ; Life Cycle Assessment LCA ; Sustainable Global Value Chain SGVC ; Decarbonisation pathway; Fashion Industry Charter for Climate Action; UNFCCC; Pre-competitive; Collaboration; Traceability; Transparency; Multi-Stakeholder Agreements;

  Sammanfattning : The apparel and footwear industry’s contribution to global greenhouse gas (GHG) emissions is one of the fifth largest per industry, equal to that of livestock, after electricity and heat, oil and gas, agriculture, and transportation (Ellen MacArthur Foundation, 2017). For industry-wide emissions reduction, investing in renewable energy and energy efficiency programs across highest impacting life cycle phases offer the most effective solution. LÄS MER

 3. 3. Local currencies: a tool for sustainability? : a: transitions perspective on the impacts of local currencies for sustainability : the case of the Bristol Pound

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Thiago Henrique Toste; [2018]
  Nyckelord :local currencies; sustainability assessment; sustainability science; sustainability transitions; Bristol Pound; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research investigates the contribution of local currencies to sustainability. I look at a specific local currency scheme (the Bristol Pound, in Bristol, United Kingdom) through a transitions perspective, employing a Transitions Evaluation Framework, Multi-Level and Multi-Phase Perspectives to conduct my analysis. LÄS MER

 4. 4. Kvalitets- och kostnadsanalys för användningen av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad samt en förstudie av livscykelanalyser för byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Catrine Sandstedt; [2015]
  Nyckelord :Environmental Assessment Method; Miljöbyggnad; climate impact; expenses; LCA; miljöcertifiering; Miljöbyggnad; kostnad; LCA; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The application of environmental assessment methods for buildings has increased significantly over the last few years. Approximately five years ago Riksbyggen decided to apply Miljöbyggnad Silver to the new construction of all their apartment buildings. LÄS MER

 5. 5. Green public procurement as a policy instrument - Study from a law and economics perspective on the efficiency of using green public procurement to achieve sustainable development in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2014]
  Nyckelord :EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2013 utgjorde värdet av medlemsstaternas offentliga upphandling ungefär 18 procent av deras BNP, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg att använda för att främja vissa samhällsmål. Traditionellt sett så har offentlig upphandling använts i ett protektionistiskt syfte för att skydda nationell industri från utländsk konkurrens, vilket är en bidragande faktor till att EU har valt att lagstifta på området för att säkerställa en fungerande inre marknad. LÄS MER