Sökning: "IT Security Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden IT Security Assessment.

 1. 1. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 2. 2. Ethical hacking of Danalock V3 : A cyber security analysis of a consumer IoT device

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rafi Aram Yadward Malkhasian; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT-enheter blir alltmer populära. IoT-produkter tillåter användare att fjärrstyraenheten med hjälp av en mobilapplikation eller en webbapplikation. För dettaändamål används en mängd av kommunikationsprotokoll som Bluetooth och Wi-Fi.Denna sammankoppling av enheter och användningen av olika tekniker kan leda tillsäkerhetsproblem. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i förskola och skola : En beslutsanalytisk granskning av Skolinspektionenskvalitetsgranskning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanne Linder; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avsikten med Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskningar är att granska kvaliteten i skolor och bidra till skolutveckling genom att identifiera viktiga utvecklingsområden. Sedan hösten 2018 granskas och bedöms skolor inom fyra bedömningsområden: undervisning, rektors ledarskap, bedömning, trygghet och studiero. LÄS MER

 4. 4. Light Rail Camera - an EMC-assessment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Isak Stjernrup Öberg; Viktor Drakfelt; [2021]
  Nyckelord :Light; Rail; Camera; EMC; EMI; EM; PLC; Power; Line; Communication; Axis; Electrical; Measurement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When installing multiple security cameras the cable management can be a struggle. Historically cameras need one cable for power and one for communication, however, advancements in power over ethernet have reduced the number of cables down to one. LÄS MER

 5. 5. "Våga fråga" - Andlighet har betydelse för hälsan : Intervjustudie med kvinnor från Mellanöstern

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maria Isik; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; spirituality; religion; beliefs; women; chronic pain; pain; experiences; Fysioterapi; andlighet; religion; tro; kvinnor; långvarig smärta; smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva hur kristna invandrarkvinnor från Mellanöstern med långvarig smärta upplever sin hälsa i relation till sin andliga tro samt betydelsen av att fysioterapeuten bemöter andlighet. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor som var eller hade varit aktuella hos fysioterapeut inom primärvården på grund av långvarig smärta. LÄS MER