Sökning: "IT hjälpmedel skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden IT hjälpmedel skolan.

 1. 1. Prescribing Motion by Mirroring : Using Kinematics from an Individual's Sound Leg in Order to Prescribe the Motion of an Aid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Marcus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; Mechanics; Mirroring; Prosthesis; Biomekanik; Mekanik; Protes; Spegling;

  Sammanfattning : Prostheses available today are either passive or active. Active prostheses canapply external energy to the joints, while passive cannot. A well functionalprosthesis that is adapted to the wearer can improve the locomotion and alsodecrease the metabolic cost. LÄS MER

 2. 2. IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madeleine Fredriksson; Sofia Rudbäck Lindblom; [2019]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; arbetssätt; intresse; fritidshem;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan i förskolan : Ett lärande verktyg i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rozgar Hamad; Ulrika Johansson; [2019]
  Nyckelord :förskolan; matematik; lärplatta; interaktion och samspel; lärande; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Den digitala tekniken, lärplattan- har under en längre tid varit ett redskap i skolan och nu mer förekommande även i förskolan som ett hjälpmedel som lyfts fram för att ge barnen en ökad möjlighet att möta, förstå och ge ny kunskap i olika ämnesområden i undervisningen, som till exempel matematik. I denna studie undersöker vi förskollärarnas erfarenheter och inställningar till hur lärplattan används som ett pedagogiskt komplement till matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska utredningar och interventioner i skolan för barn med autismspektrumtillstånd : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ronja Lindén; Alexandra Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Autism; activity and participation; sensory interventions; challenging behavior; occupational justice; Autism; aktivitet och delaktighet; sensoriska interventioner; utmanande beteende; aktivitetsrättvisa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar på att barn med funktionsnedsättningar vill delta i alla aktiviteter i skolan men att de inte kan. Detta kan bero på brist på anpassningar och stöd, insatser kopplade till arbetsterapeutens kompetensområden. LÄS MER

 5. 5. IKT i engelskinlärningen : främjande och hindrande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :engelska som andraspråk; ikt; språkfrämjande effekter; språkförhindrande effekter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det engelska språket är relevant i dagens samhälle. De flesta människor oavsett ålder kommer i kontakt med det engelska språket dagligen genom olika medier. Dagens barn och ungdomar har en mer direkt kontakt med språket än vad barn och ungdomar hade för 20 år sedan. LÄS MER