Sökning: "IT och management"

Visar resultat 1 - 5 av 8555 uppsatser innehållade orden IT och management.

 1. 1. COPINGSTRATEGIER FÖR ATT HANTERA ARBETSRELATERAD STRESS: EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Dino Stark; Åsa Logård; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Copingstrategier; Erfarenheter; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är en process där kroppen svarar på olika stressorer som uppkommer på arbetsplatsen. Det är vanligt att sjuksköterskor upplever stress när de arbetar och resultatet blir att deras upplevda hälsa försämras och att omvårdnadsarbetet påverkas negativt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av postoperativ smärtlindring : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathias Edberg; Mattias Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Pain management; postoperative care; experience; nursing care; Smärtbehandling; postoperativ; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Smärta är en subjektiv känsla som endast den som upplever smärtan kan beskriva, men är något som nästan alla som genomgår ett kirurgiskt ingrepp upplever. Det finns olika typer av smärta och olika sätt att analysera och behandla den på. LÄS MER

 3. 3. Capacity Management in Hyper-Scale Datacenters using Predictive Modelling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Xhesika Ruci; [2019]
  Nyckelord :Capacity Management; Efficient Datacentre; Predictive Modelling. Accuracy Metrics;

  Sammanfattning : Big data applications have become increasingly popular with the emerge of cloud computing and the explosion of artificial intelligence. Hence, the increasing adoption of data-hungry machines and services is driving the need for more power to keep the datacenters of the world running. LÄS MER

 4. 4. Det Hotade Kulturarvet i Irak och Syrien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gustavsson; [2018-11-13]
  Nyckelord :Conflict archaeology; war archaeology; Syria; Iraq; cultural heritage; cultural heritage under threat; Islamic State; trafficking; looting; cultural heritage management; public archaeology;

  Sammanfattning : This thesis could be seen as a compilation and problematization of the research that has been done on the subject through a comparative and analysing study of secondary literary sources, all with a focus on the theory of public archaeology. It means to examine in what way the cultural heritage sector has reacted and chosen to respond to the latest destruction of the cultural heritage in Iraq and Syria. LÄS MER

 5. 5. Frihetsrörelse eller statskupp? - Om gestaltningen i nyhetsrapporteringen av självständighetsrörelsen i Katalonien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Oscar Barragan; Gustav Påhlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Gestaltning; Katalonien; Spanien; självständighet; Aftonbladet; SVT Nyheter; Dagens Nyheter; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys.; Framing; frames; Catalonia; Spain; independence; Aftonbladet; SVT Nyheter; Dagens Nyheter; quantitative content analysis; qualitative text analysis.;

  Sammanfattning : On October 1 2017 the citizens in the region of Catalonia held a referendum on independence from Spain, which was declared illegal by the Spanish government. On October 27 2017 the regional government of Catalonia declared independence. LÄS MER