Sökning: "IT-bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet IT-bolag.

 1. 1. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. LÄS MER

 2. 2. GDPR:s påverkan på ett IT-bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emilia Gjöthlén; Paulina Collin; [2021]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : Since 25 May 2018, General Data Regulation Protection (GDPR) is the new data protection regulation that replaces the old Personal Data Act (PuL). The law applies to the entire EU, which will facilitate communication regarding personal data and storage of these between countries. LÄS MER

 3. 3. Värdebaserade affärsmodeller för IT-tjänsteleverantörer : Ett ramverk för transformationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oliver Eriksson; Martin Lantz; [2021]
  Nyckelord :Value-based business model; Value-based selling; Value-based pricing; Organisational change; IT-industry; Värdebaserad Affärsmodell; Värdebaserad Försäljning; Värdebaserad Prissättning; Organisationell Förändring; IT-branschen;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to explore and identify activities that contributes to the abilities that are necessary in order to enable the transformation towards a value-based business model. The purpose will be answered through the development of a transformation framework that can guide organisations and aid in order to succeed with the transformation process. LÄS MER

 4. 4. Morgondagens attraktiva arbetsgivare i "det nya normala" : En kvalitativ undersökning bland IT-anställda

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christina Kongsmark; Gustaf Holmer; [2021]
  Nyckelord :Employer Branding; arbetsgivarvarumärke; IT-branchen; Covid-19; distansarbete;

  Sammanfattning : Inom IT-branschen råder kompetensbrist. Genom sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Branding) kan organisationer attrahera och behålla kompetens. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av kollektivtrafiken i Sverige: Hur väl förberedda är bussoperatörer på att även bli IT-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :William von Heland; Isak Nylén; Oskar Olin; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Bussoperatörer; Intelligent Transport System; Fleet management; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På uppdrag av regeringen får kollektivtrafik det svenska samhället att snurra. Varje år genomförs över en och en halv miljard resor med kollektivtrafiken i Sverige. Det är dock långt ifrån alla resenärer som är nöjda och det finns stor förbättringspotential när det kommer till att bedriva kollektivtrafiken mer effektivt. LÄS MER