Sökning: "IT-branchen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet IT-branchen.

 1. 1. Morgondagens attraktiva arbetsgivare i "det nya normala" : En kvalitativ undersökning bland IT-anställda

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christina Kongsmark; Gustaf Holmer; [2021]
  Nyckelord :Employer Branding; arbetsgivarvarumärke; IT-branchen; Covid-19; distansarbete;

  Sammanfattning : Inom IT-branschen råder kompetensbrist. Genom sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Branding) kan organisationer attrahera och behålla kompetens. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av anomalier i COSMIC genom analys av loggar

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Muntaher Al-egli; Adham Zeidan Nasser; [2015]
  Nyckelord :Information retrieval; log management; real-time monitoring; classification; normalization; aggregation; correlation; vector space model; Boolean retrieval; Lucene; Elasticsearch; Logstash; Kibana; database; COSMIC; Cambio; LIPS; Informationssökning; logghantering; realtidsövervakning; klassificering; normalisering; aggregering; korrelation; vektorrumsmodell; boolesk hämtningsmodell; Lucene; Elasticserach; Logstash; Kibana; databaser; COSMIC; Cambio; LIPS;

  Sammanfattning : Loggar är en viktig del av alla system, det ger en inblick i vad som sker. Att analysera loggar och extrahera väsentlig information är en av de största trenderna nu inom IT-branchen. Informationen i loggar är värdefulla resurser som kan användas för att upptäcka anomalier och hantera dessa innan det drabbar användaren. LÄS MER

 3. 3. Projektledningsmetoders syn på slöseri inom mjukvaruutveckling : Vad är slöseri inom mjukvaruutveckling och hur kan det minimeras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Ludwig Smedberg; Oscar Mo; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBegreppet slöseri, av engelskans waste, är en term som i dagsläget saknar en klar och entydig definition inom mjukvaruutveckling. Denna rapport har skrivits vid Kungliga Teniska Högskolan i Stockholm och syftar att klargöra termen slöseri och vad den innebär men hjälp av olika projektledningsverktyg från IT-branchen. LÄS MER

 4. 4. Riskbedömningar av kemikalier hos Pipelife Sverige AB Ett arbete i iChemistry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Sanna Sigstam; [2014]
  Nyckelord :iChemistry; Pipelife; ECHA; Reach; riskfraser; Riskbedömningar; Arbetsmiljöverket; Arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : Pipelife Sverige AB, som är en del av Pipelife International, har två fabriker varav en ligger iLjung och en i Ölsremma. Företaget tillverkar plaströr för en mängd olikaanvändningsområden. Rören tillverkas huvudsakligen av termoplasterna PVC(polyvinylklorid, PE (polyeten)och PP (polypropen). LÄS MER

 5. 5. Teknikern var för teknisk : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser och hanteringar av kundnöjdhetsmätningar på Microsoft

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Bergljot Björk Halldorsdottir; [2010]
  Nyckelord :Privat organisation; Kundfokuserad styrning; Kundnöjdhetsmätning; Medarbetare; Motstånd;

  Sammanfattning : Microsoft är en organisation verksam inom IT-branchen och tillhandahåller både produkter och tjänster av dessa produkter till sina kunder. Tjänstemötet kontrolleras för och styrs genom bland annat kundnöjdhetsmätningar. LÄS MER