Sökning: "IT-branschen"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet IT-branschen.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER

 3. 3. Ett digitalt meningsskapande : En kvalitativ undersökning av meningsskapande under digitala arbetsintroduktioner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nathalie Froissart; Frida Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Digital arbetsintroduktion; meningsskapande; nyanställda; IT-branschen; kommunikation;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har organisationer, på grund av pandemin och kraven på att arbeta hemifrån, tvingats påskynda sin digitaliseringsprocess. Det har lett till att antalet digitala arbetsintroduktioner har ökat. LÄS MER

 4. 4. IT-bolag med sikte på 50/50-målet : En kvalitativ fallstudie om hur IT-bolag utformar aktiviteter i rekryteringsprocessen för att skapa en mer jämlik könsfördelning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isa Almgren; Alice Fredberg; [2022]
  Nyckelord :Recruitment process; equality; configuration; IT-sector; Rekryteringsprocess; jämställdhet; utformning; IT-branschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen spelar en central roll för Sveriges ekonomiska tillväxt och räknas idag som enbasindustri. Trots att en inkludering av kvinnliga medarbetare är värdeskapande både ur ett socialt ochekonomiskt perspektiv är män överrepresenterade i IT-branschen idag. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarnas perspektiv på sin egen kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Joakim Sahlman Jacobsen; Axel Tuncel; [2022]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; Lärande; IT-branschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i denna studie är att utforska ämnet kompetens och kompetensutveckling inom IT-branschen. På grund av att branschen är i ständig utveckling ställs medarbetare och organisationer inför ett kontinuerligt behov att uppdatera kompetenser. LÄS MER