Sökning: "IT-consultant sector"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden IT-consultant sector.

 1. 1. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 2. 2. Valuation of IT-investment A valuation method for ICC-investment

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Isak Bergfeldt; Robin Börjesson; [2009-06-29]
  Nyckelord :IT-Management; IT-Infrastructure; Valuation of IT-investment; Integration Competence Centre ICC ;

  Sammanfattning : Organisational spending on IS/IT is continuously expanding. Investments in IS/IT are usually seen as necessary without leading to direct organisational benefits. Only direct and easy measured benefits are valuated when using traditional IT-valuation methods. LÄS MER