Sökning: "IT-förmågor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IT-förmågor.

  1. 1. Ambidexterity genom organisatoriska IT-förmågor

    Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :ERIK TORESSON; [2013-09-13]
    Nyckelord :ambidexterity; IT-förmågor; IT-management; exploatering; utforskning; exploitation; exploration; framgångsfälla;

    Sammanfattning : Det har länge påvisats fördelar med innovation och effektivisering av verksamheter. Med konceptetambidexterity har ett senare forskningsparadigm försökt förklara hur organisationer lyckas uppnåbåde innovation och effektivisering samtidigt genom att balansera strategiska initiativ. LÄS MER