Sökning: "IT-industrin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet IT-industrin.

 1. 1. En Cirkulär IT-industri IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell Kandidatuppsats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ek; Johan Ungerth; [2019-06-20]
  Nyckelord :Cirkulärekonomi; IT-industrin; Atea; Återvinning; Återanvändning och Implementering;

  Sammanfattning : Denna studie ser över IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell. Studiens syfte är att undersöka hur ett IT-bolag kan implementera cirkulärekonomi och hur processen för återvinning och återanvändning skapar ett hållbart, cirkulärt och slutet system inom IT-bolag. LÄS MER

 2. 2. To BI or Not to BI? : En undersökning av faktorer som påverkarorganisationers implementering av Business Intelligence

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Charlotta Mård; Louise Kjellin; [2019]
  Nyckelord :Business Intellegence; Critical Success Factors; Adaptive Structuration Theory;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) handlar huvudsakligen om att samla in, analysera och konvertera data till värdefull information som sedan används av beslutstagare för att vidareutveckla och optimera verksamheten (Negash, 2004). Utvinning av positiva effekter till följd av BI-implementering är dock inte något som organisationer kan eller bör ta för givet. LÄS MER

 3. 3. Modell-Baserad Testning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Michael Ong; Jack Mao; [2019]
  Nyckelord :Modell-Baserad Testning; Model-Based Testing; MBT; Manuell testning; Automatiserad testning; UML; JUnit; Cameo Enterprise Architecture; MBTSuite; GraphWalker; GW4E;

  Sammanfattning : Under två decennier har utvecklare inom mjukvarutestning utvecklat testtekniken Modell-baserad testning. Tekniken bygger på att man genererar testfall från en modell (tex i UML), istället för att manuallet skriva testfall. Detta kan göra testprocessen mer effektiv, vilket leder till att mer arbeten kan göras på kortare tid. LÄS MER

 4. 4. Creative Coding with Animations - An Application to Attract Children to Tech

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emilia Elm; Niklas Persson; Emma Tysk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization is expanding rapidly and is incorporated in almost all businesses and work fields. While digital applications are a crucial part of our daily lives, the IT industry is homogeneous and has lack of diversity. It becomes a problem when a homogeneous group develops solutions for the entire population. LÄS MER

 5. 5. One kernel to rule them all : An experimental study inspecting the Meltdown patch effects on the costs of system calls in systemd-nspawn containers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ben Kooijman; [2018]
  Nyckelord :Linux; containers; systemd-nspawn; Meltdown; KAISER; system calls; Linux; containers; systemd-nspawn; Meltdown; KAISER; systemanrop;

  Sammanfattning : Context. The paradigm of virtualization is rapidly changing due to hardware optimization and capabilities, while also due to rapid development and deployment strategies used in the modern day IT industry. Just like the positive changes, negative effects are necessary to occur in order to improve modern day technologies. LÄS MER