Sökning: "IT-industry"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet IT-industry.

 1. 1. Implementation of Agile Methodology in the IT Industry as Experienced by Team Members

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lund Johansson Jessica Emilia; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Distansarbete och arbetsmotivation : Vilken inverkan har rekommenderat distansarbete på medarbetares motivation inom IT-branschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carolina Holmberg; Micaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivation needs; work motivation; telework; pandemic; Motivation; motivationsbehov; arbetsmotivation; distansarbete; pandemin;

  Sammanfattning : Distansarbete har tidigare ansetts vara framtiden. I och med Covid-19 pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer, har processen skyndats på och idag är rekommenderat distansarbetet en vardag för många. LÄS MER

 3. 3. “Jag vill inte att de ska se mig som en typiskt tjejig tjej och då se ner på min kompetens” : En intervjustudie om genusbarriärer i den svenska IT-branschen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ella Andersson; Josefin Hasselqvist Haglund; [2021]
  Nyckelord :Sweden; women; barriers; IT industry; technology as gendered; gender power relations; gender equality; Sverige; kvinnor; barriärer; IT-branschen; könspräglad teknologi; könsmaktsordning; jämställdhet;

  Sammanfattning : I Sverige ökar antalet kvinnor som är intresserade av ett jobb inom IT-branschen medan andelen kvinnor som arbetar i branschen minskar. Denna studie utforskar detta fenomen ur ett företagsekonomiskt och ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. En kvinnlig kollega bland andra : Hur företag i IT-branschen arbetar med att jämna ut könsfördelningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Joel Elenius; Michaela Risvall; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; IT-branschen; könsfördelning; rekrytering; mångfald; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det råder en brist på kvinnor inom IT-branschen trots år av åtgärder på regerings- ochföretagsnivå. Denna avsaknad leder bland annat till brist på innovation, kreativitet ochminskad konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsarbete under distansarbete : Faktorer som kan påverka säkerheten under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Ryttare; [2021]
  Nyckelord :Remote work; IT-security; CIA-triad; IT-säkerhet; CIA-triad; distansarbete;

  Sammanfattning : COVID-19 pandemin har tvingat många organisationer att implementera en digital arbetsmiljö och börja arbeta på distans. Anställda inom IT som behöver samarbeta för att uppnå företagets mål, behöver spendera mycket tid på att kommunicera genom digitala kanaler där det kan dröja att få svar jämfört med ansikte-mot-ansikte. LÄS MER