Sökning: "IT-kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet IT-kompetens.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisorns arbete : Med fokus på upptäcktsrisk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Abdirahman Mohamud Shafie; Arash Shahinzadeh; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisningskvalitet; Revisionsrisker; Upptäcktsrisk;

  Sammanfattning : Introduction: Digitalization has been a well discussed topic in recent decades. A large part of the workforce in certain industries is being replaced by various technical solutions. The accounting industry is one such industry that has become increasingly digital. LÄS MER

 2. 2. De digitala verktygens betydelse för ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kalle Kellokoski Adamsson; Tobias Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; Digitalisering; Digital kompetens; Idrottslärare; Skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om betydelsen av digitala verktyg i idrott ochhälsa. Syftet är att se vilka möjligheter som finns, och vilka hinder digitala verktyg kanmedföra i undervisningen. Digitala verktyg är högst relevant sett till vår profession, givetden digitaliseringsstrategi som svenska skolan förväntas följa. LÄS MER

 3. 3. Blockchain för att säkra Internet of Things

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Tahir Sabe; Ridom Khan; [2020]
  Nyckelord :Bachelor’s degree project; IoT; Internet of Things; Blockchain; Smart contracts; Risk analysis; Kandidatexamensarbete; IoT; Internet of Things; Blockchain; Smarta kontrakt; Riskanalys;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det fler anslutna enheter till internet, Internet of Things-enheter som det benämns, än vad det finns människor på jorden och produkter är lättillgängliga för den vanliga konsumenten. När fler enheter kopplas upp till internet är det också viktigt att hålla reda på dem. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur väl svenska internetanvändare upptäcker phishing på svenska jämfört med engelska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rickard Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Anti-phishing; information security; phishing; survey; Anti-phishing; enkät; informationssäkerhet; phishing;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt ett relativt outforskat område inom phishing; språkets inverkan på människors mottaglighet för phishing. Syftet med studien var att undersöka hur stor skillnaden är mellan hur bra svenska Internetanvändare kan upptäcka phishing-mejl på svenska jämfört med engelska. LÄS MER

 5. 5. Revisionsbranschen i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; audit; audit process; audit program; affect; challenges; management.; Digitalisering; Revision; Revisionsprocessen; Revisionsprogram; Utmaningar; Påverkan; Hantering;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. LÄS MER