Sökning: "IT-konsultbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet IT-konsultbranschen.

 1. 1. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 2. 2. What happens next? : A study of the action and inaction resulting from active gender equality work in an organisation in a male dominated industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Boström; Linnea Lundberg; [2019]
  Nyckelord :gender equality; institutionalisation; decentralised organisations; middle managers; top management; IT consultancy industry; jämställdhet; institutionalisering; decentraliserad organisation; mellanchefer; koncernledning; IT-konsultbranschen;

  Sammanfattning : It is recognised that gender equality and diversity are essential for building successful organisations. To tackle the global challenges characterised by economies today, one must ensure equal opportunities for all, both men and women. Organisations have acknowledged the benefits of a more gender equal workforce and are starting to take action. LÄS MER

 3. 3. Hur anställda påverkas av företagsförvärv och sammanslagningar -En studie av hur kommunikation, personlig identifiering och integrering påverkar motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Andersson; Sofia Hallberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Motivation; Kommunikation; Personlig identifiering; Integrering; Mergers Acquisitions M A ;

  Sammanfattning : Bakgrund: M&A fick redan på 80-talet stort fokus i managementlitteratur dåmer än hälften av alla M&A ansågs vara misslyckade.Misslyckanden beskrevs då bero på att man tappat fokus påmänskliga faktorer som påverkar anställdas motivation. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarvarumärke och minskad personalomsättning : En fallstudie för IT-konsultbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Åsa Renström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke ett IT-konsultföretag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper kan använda för att minska sin personalomsättning. Ett arbetsgivarvarumärke kan användas både externt, i syfte att attrahera nya talanger, och internt, i syfte att behålla befintliga talanger och se till att tidigare anställda agerar goda ambassadörer för ett företag. LÄS MER

 5. 5. Styrning inom IT-konsultbranschen : En fallstudie om hur de anställda upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Lindberg; Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Styrning; IT-konsulter; målstyrning; kunskapsföretag;

  Sammanfattning : IT-konsultbranschen är bransch som kännetecknas aven ständig förändring. Det är en komplex miljö eftersom att arbetet drivs i projektform och många projekt är olika varandra. Dessutom går tekniken väldigt snabbt framåt och det som är modernt och nytänkande idag kan vara gammalt imorgon. LÄS MER