Sökning: "IT-miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet IT-miljö.

 1. 1. Teaching Cloud Deployment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannah Farjami; Simon Agartz Nilbrink; [2019]
  Nyckelord :cloud computing; Platform-as-a-Service; cloud deployment; cloud services; Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; education.; Molntjänster; driftsättning; molnet; plattform-som-en-tjänst Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; utbildning;

  Sammanfattning : In today’s IT-landscape cloud computing is one of the hottest topics. There are many emerging uses and technologies for the cloud. Deployment of applications is one of the main usages of the cloud today. This has led to companies giving developers more responsibilities with deployment. LÄS MER

 2. 2. Molntjänsters påverkan på komplexiteten i IT-miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Rasmus Nordqvist; Joel Klingberg; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på hur användandet av molntjänster påverkar komplexiteten i IT-miljön. Studien tittar både på konsumenter av molntjänster och leverantörer av molntjänster. Genom intervjuer hittas flera områden hos respondenterna där komplexiteten i IT-miljön både ökat och minskat genom användandet av molntjänster. LÄS MER

 3. 3. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER

 4. 4. Hur ser säkerheten ut? : En bättre IT-miljö för alla små verksamheter

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lisa Grenholm; [2018]
  Nyckelord :Information Security; Network Security; Small business; Python3; Web Server.; Informationssäkerhet; Nätverssäkerhet; små verksamheter; enskilda firmor; Python3; webbserver.;

  Sammanfattning : Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag upplever att det finns ett stort behov av att engagera verksamheter att lära sig mer om hur information och nätverk ska hanteras på ett säkerhet sätt. Genom en kvantitetundersökning bland verksamheter kunde en kartläggning göras av hur verksamheterna hanterar sin information och nätverksmiljö. LÄS MER

 5. 5. Beslag i IT-miljö : - en dragkamp mellan integritet och effektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Beslag; IT-miljö; Straffproceessuella tvångsmedel; 27 kap. rättegångsbalken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER