Sökning: "IT-projekt projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden IT-projekt projektledning.

 1. 1. En “spretig koloss” under förändring : Kommuners komplexitet som en utmaning vid förändringsledning och faktorer som påverkar projektresultat vid implementering av en ny samarbetsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Arnryd; Ida Trosell; [2020]
  Nyckelord :offentlig sektor; förändringsledning; förändringsfaktorer; förändringsmotstånd; projektledning; implementering; samarbetsplattform;

  Sammanfattning : Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara en ledande nation i digitalisering. Enligt målen ska offentlig sektor effektiviseras med hjälp av digitala medel, vilket ställer krav på att stora och komplexa förändringsprojekt inom IT förverkligas för att skapa långsiktiga lösningar. LÄS MER

 2. 2. Exploring the non-technical challenges : A case study of identity and access management projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Engström; [2019]
  Nyckelord :IAM-project; IS IT project; project management; organizational change; challenges; IAM projekt; IS IT projekt; projektledning; organisatoriska förändringar; utmaningar;

  Sammanfattning : The implementation of an Identity and Access Management (IAM) solution is a complex process to manage, consuming multiple years and involves organizational changes. In its nature, several challenges tend to appear to different stakeholders involved in the process. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av en bra projektledare vid införande av IT-system : Vilka ledaregenskaper skapar motivation hos användarna av ett nytt IT-system i en kommunal organisation?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Isaksson; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; systeminförande; IT-system; kommunala organisationer; projektledning; motivation; situationsanpassat ledarskap; motiverade användare.;

  Sammanfattning : Omgivningen ställer ständiga krav på organisationer att arbeta aktivt för att effektivisera arbetsprocesser för att behålla sin konkurrenskraft och legitimitet. Ofta innebär detta någon form av ökad digitalisering och införandet av nya IT-system då dagens teknik skapar möjlighet för organisationer att bearbeta en högre omfattning av information och sammanlänka både interna och externa intressenter. LÄS MER

 4. 4. Projektledning och motivation i IT-projekt : Betydelse av projektmetod och teamroll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lisa Bargot; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Projektledarens planeringsarbete inom IT-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gustav Jansäter; Kristoffer Brännmark; [2017]
  Nyckelord :Projektplanering; planeringsarbete; IT-projektledning; projektledningsteknologi; planeringsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Antalet IT-projekt ökar medan andelen framgångsrika IT-projekt fortfarande är låg. Litteraturen lyfter ofta fram planeringsarbete som en viktig faktor för att lyckas med projekt. Samtidigt finns det tvetydighet i litteraturen när det gäller användning av teknologi i IT-projekt för att stödja planeringsarbetet. LÄS MER