Sökning: "IT-projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet IT-projekt.

 1. 1. Tidiga varningssignaler att ett IT-projekt kan komma att misslyckas : En intervjustudie ur mottagarperspektiv i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mattias Joelsson; [2022]
  Nyckelord :varningssignal; fallgrop; kommunikation;

  Sammanfattning : I en alltmer digital värld där IT genomsyrar de flesta verksamheter blir även IT-projekten fler. För att följa den digitala utvecklingen som sker i en allt högre takt måste organisationer hela tiden utvecklas för att inte hamna på efterkälken i digitaliseringens tid. LÄS MER

 2. 2. Processer inför IT-upphandling och dess påverkan på levererat värde

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Louthander; Johan Ehn; [2022]
  Nyckelord :procurement; IT; software; purchase; project; selection; failure; success; value; scope; process; upphandling; inköp; värde;

  Sammanfattning : Tyvärr är det inte ovanligt att IT projekt misslyckas i att generera förväntat värde åt verksamheter. Denna kandidatuppsats behandlar den process som sker inför en IT-upphandling och vilken betydelse den har för om projektet lyckas leverera enligt förväntan eller ej. LÄS MER

 3. 3. Molntjänster inom sjukvården : En kvalitativ studie om kritiska faktorer vid implementering av molntjänster inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobias Lundman; [2022]
  Nyckelord :Sjukvårdsbransch; integrering; molntjänster; datalagring GDPR; kritiska faktorer; IT-projekt; framgångsfaktorer; utmaningar; cloud act;

  Sammanfattning : Den svenska sjukvården har dagliga problem med många olika system och arbete läggs på uppgifter som inte faller in i den klassiska arbetsuppgiften. I en bransch som sjukvården så kan det vara livsavgörande med effektivisering. Ett ämne som är mycket tilltalat är molntjänster på grund av dess skalbarhet, prestanda och moderna teknik. LÄS MER

 4. 4. Motstridiga krafter och initiativ gällande RPA : Riktlinjer för implementationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Nordlund; Rickard Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Utmaningar inom RPA; Förändringsarbete; TAM; Kommunikation.;

  Sammanfattning :  Genom att använda sig av robotar kan processer automatiseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Tidigare forskning visar på att Robotic Process Automation (RPA) är ett attraktivt sätt för företag att investera i ny teknik som ger snabb avkastning. LÄS MER

 5. 5. Att leda IT-projekt : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer och utmaningar ur projektledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Christer Smedberg; Tobias Johansson; [2022]
  Nyckelord :IT project; project management; critical success factors; challenges; IT-projekt; projektledning; kritiska framgångsfaktorer; utmaningar;

  Sammanfattning : Projektstyrning är viktig och IT-projektledaren har en avgörande roll för ifall IT- projekt lyckas eller inte. Dock är det en stor utmaning att leda IT-projekt och att få den effekt som önskas genom exempelvis tidplan, budget och resurser. LÄS MER