Sökning: "IT-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet IT-rätt.

 1. 1. Är slutet nära för Privacy Shield? - En analys av huruvida Privacy Shield-beslutet är förenligt med det europeiska dataskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Juhlin; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; Privacy Shield; Data Protection; dataskydd; personuppgifter; Safe Harbor; dataskyddsförordningen; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the fast development in information technology, personal data is increasingly being processed and interchanged cross-border. Processing and transfer of personal data is associated with a risk that the individual's privacy protection is disregarded. LÄS MER

 2. 2. Databaser med frivilligt utgivningsbevis: förenligt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Theodor Hoffert; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; datskyddsförordningen; GDPR; frivilligt utgivningsbevis; Lexbase; personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression allows individuals and legal persons to purchase a voluntary publication certificate. The prevailing legal situation implies that databases with a voluntary publication certificate doesn’t have to comply with the General Data Protection Regulation, although a processing of personal data occurs on the databases. LÄS MER

 3. 3. Balansgången mellan skydd av personlig integritet och skydd för företagshemligheter : Med särskilt fokus på forskning om AI-teknik inom sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aysun Yücel; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; dataskydd; Data Protection; personlig integritet; känsliga personuppgifter; sjukvård; healthcare; dataskyddsförordningen; GDPR; företagshemligheter; Trade Secrets; Artificial Intelligence; artificiell intelligens; AI; anonymisering; pseudonymisering; enskildas rättigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklad teknik kan bidra till att lösa flertalet samhällsproblem. Till exempel är intresset av avancerad AI-teknik inom sjukvård alltmer efterfrågat. AI-teknik har stor potential att stödja sjukvårdspersonal och individer, förkorta köer och förbättra vården. LÄS MER

 4. 4. Blockchain v. Personal Data — A Rising Conflict Between Technology and the Law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Källman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Legal Tech; Legal Informatics; IT; IT law; EU; EU Law; Smart Contracts; Hash; Hash Functions; GDPR; General Data Protection Regulation; Personal Data; Right to Erasure; Right to be Forgotten; Art 17; Article 17; Storage Limitation Principle; Blockchain and the GDPR; Blockkedja; Blockkedjor; Dataskyddsförordningen; rättsinformatik; IT-rätt; personuppgift; rätten att bli glömd; rätten att bli raderad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the blockchain technology from a General Data Protection Regulation (GDPR) point of view. The focus area is the protection of personal data in blockchains. Blockchain can be summarized as a shared, decentralized ledger where data can only be added, not removed. LÄS MER

 5. 5. Riktlinjers roll i IT-forensiska utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jonathan Wiman; Jonathan Lundström; [2018]
  Nyckelord :it-forensik; digitalforensik; it-rätt; standard; riktlinjer; rättsväsende; intervjustudie; intervju; kartläggning; ISO; ASTM; SWGDE; utredningar; IT-brott;

  Sammanfattning : A wide range of professions is enjoying the privilege of standardized work, where a document states what operations are the best way to go about any given task. In the work of a digital forensic examiner, standards and guidelines are harder to define given the full range of tasks and continuously developing digital aspect. LÄS MER