Sökning: "IT-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet IT-rätt.

 1. 1. En artificiellt intelligent inre marknad: En analys av den föreslagna AI-förordningen och dess betydelse för säkerställandet av en väl fungerande inre marknad för AI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Sedvall; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; AI-förordning; Inre marknad; Näringsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det skett betydande framsteg inom teknikområdet artificiell intelligens (AI). AI är ett komplext tekniskt område som involverar utveckling av mjuk- och programvara med förmåga att efterlikna de kognitiva egenskaper som normalt associeras med människor. LÄS MER

 2. 2. ”Bannad? Det är ju oskäligt!” : En fall- och litteraturstudie om de allmänna användarvillkorens roll i samband med avstängning av spelare i videospel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Johansson; [2023]
  Nyckelord :Banned; Videogame; Videogames; Video games; Video game; Contracts; Terms of use; Terms of service; End user license agreement; Avstängning; Bannad; Standardavtal; Allmänna avtalsvillkor; Videospel; Datorspel; TV-spel; Ban; Hävning; Avstängd; IT-rätt; IP - rätt; Avtalsrätt; Konsumenträtt; Formulärrätt; Oskäliga avtalsvillkor; Avtalsvillkor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 4. 4. Användning av hälsodata för forskningsändamål - En undersökning av kraven i dataskyddsförordningen och etikprövningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Eklund; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; förvaltningsrätt; offentlig rätt; medicinsk rätt; forskning; etikprövning; hälsodata; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hälsodata har stor betydelse för forskning om sjukdomar och behandlingsmetoder. Ett sätt att genomföra forskningen är att samla in hälsodata direkt för det specifika forskningsändamålet. Ett annat sätt är att återanvända hälsodata som redan har samlats in för andra ändamål för det aktuella forskningsändamålet. LÄS MER

 5. 5. Fel vid automatiska elektroniska avtalsslut – Diskrepans mellan åsyftad och uttryckt vilja på grund av fel i automatiska elektroniska rutiner för avtalsslut på förmögenhetsrättens område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tim Bjärtros; [2023]
  Nyckelord :avtalsrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska avtalslagen, med tillhörande principer, har existerat i över 100 år. Parallellt med att avtalsrätten stått stadigt har den teknologiska utvecklingen tagit markanta kliv framåt. De metoder för avtalsslut som var i åtanke vid utformandet av lagen är vitt skilda från de metoder som finns tillgängliga i dag. LÄS MER