Sökning: "IT-säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet IT-säkerhet.

 1. 1. Kommunal IT-säkerhet under en pandemi : Distansarbetets påverkan på informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Axelsson; Erik Rosvall; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; telework; information security; data protection; municipal activities; hacking.; Covid-19; distansarbete; informationssäkerhet; IT-säkerhet; kommunal verksamhet; dataintrång.;

  Sammanfattning : Efter pandemins intåg i världen år 2020 har de flesta människor tvingats ändra sina levnadsvanor, både vad gäller privatliv som arbetsliv. I Sverige har anställda, där tjänsten tillåter, tvingats utföra sina arbetsuppgifter på distans och detta har oftast skett i det egna hemmet. Detta öppnar upp för en hel del frågor. LÄS MER

 2. 2. Efficient and Responsible Incident Management : Designing a Service Desk Web Application with Integrated Major Incident Reporting Functionality for Swedish Government Agencies

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Michel; [2021]
  Nyckelord :Incident Management; Service Desk; IT incident; ITIL; Domain-Driven Design; Integration; Swedish Civil Contingencies Agency; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; IT-säkerhet; IT-incidentrapportering; statliga myndigheter;

  Sammanfattning : In this 7.5 HEC B-level thesis in Computer Science, a service desk web application is designed for Swedish government agencies with integrated major incident reporting functionality to the Swedish Civil Contingencies Agency (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av bristande användbarhet i ett säkerhetsklassat it-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Egil Swenning Leyser; August Järpemo; [2021]
  Nyckelord :it-security; usability; design guidelines; consequences; it-säkerhet; användbarhet; designriktlinjer; konsekvenser;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om designriktlinjer för att öka användbarheten i säkra it-system samt att problem med användbarheten kan ge problem i it-system. Men forskningen om vilka faktiska konsekvenser som kan uppstå av hur användbarhet implementerats i säkra it-system, är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsarbete under distansarbete : Faktorer som kan påverka säkerheten under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Ryttare; [2021]
  Nyckelord :Remote work; IT-security; CIA-triad; IT-säkerhet; CIA-triad; distansarbete;

  Sammanfattning : COVID-19 pandemin har tvingat många organisationer att implementera en digital arbetsmiljö och börja arbeta på distans. Anställda inom IT som behöver samarbeta för att uppnå företagets mål, behöver spendera mycket tid på att kommunicera genom digitala kanaler där det kan dröja att få svar jämfört med ansikte-mot-ansikte. LÄS MER

 5. 5. Praktisk jämförelse av strängsökningsalgoritmer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Ekaterina Korotetskaya; [2021]
  Nyckelord :Strängsökningsalgoritmer;

  Sammanfattning : Strängsökning användas i stor utsträckning i bioinformatik, IT-säkerhet (nätverksintrångdetektion) och för sökning av en söksträng i en text mm, därför utvecklades senaste åren stort antal söksträng algoritmer. Denna uppsats handlar om praktisk implementering av följande stängsökningsalgoritmer: Brute-force, Boyer-Moore och Knuth-Morris-Pratt algoritmer med syftet att jämföra hur algoritmens effektivitet påverkas av typ av data och storlek på söksträng. LÄS MER