Sökning: "IT-säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet IT-säkerhet.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Sammanfattning : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Threat Awareness in Agile Environments : Creating a Developer-Driven Threat Modeling Process for Agile Software Development Teams

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NICK NYMAN; [2020]
  Nyckelord :Security; Software security; Security processes; Threat awareness; Agile development; Agile methodologies; Agile teams; Developer-driven processes; Threat modeling; Threat modeling methods; Attack trees; Abuser stories; IT-säkerhet; Mjukvarusäkerhet; Hotmedvetenhet; Agil mjukvaruutveckling; Agila metoder; Agila team; Utvecklardrivna processer; Hotmodellering; Hotmodelleringsmetoder; Attackträd;

  Sammanfattning : Agile principles for software development are now the industry standard for innovative projects. Agile is often hailed for being flexible, but there is also a commonly held 'truth' that agile principles and software security do not work well together. LÄS MER

 3. 3. Standardisering av informationssäkerhet : Hur påverkar ett ledningssystem organisationen? En fallstudie hos ett svenskt SME

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jenny Brännlund; [2020]
  Nyckelord :informationssäkerhet; IT-säkerhet; ledningssystem; ISO IEC 27001; standardisering; certifiering;

  Sammanfattning : Vi befinner oss idag i informationseran och i denna tidsålder ökar både tillgängligheten och riskerna med teknologin och den data den hanterar. Organisationer av alla typer och branscher står inför samma utmaning, att skydda deras verksamhetskritiska data från illvilliga aktörer. LÄS MER

 4. 4. Managing Innovation of Payments : A Study of Regulatory Compliance Within Swedish Banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elin Karagöz; [2020]
  Nyckelord :compliance and innovation; IT security regulations at incumbent banks; digital payment services; legacy technology; regelefterlevnad och innovation; IT-säkerhetsregelverk hos storbanker; digitala betaltjänster; legacy teknik;

  Sammanfattning : This study investigates challenges that emerge for Swedish incumbent banks when pursuing compliance with IT security regulations, while simultaneously striving towards innovation in order to maintain market competitiveness in terms of digital payment service offerings. As competition increases within the payment service industry, developing innovative services becomes increasingly important. LÄS MER

 5. 5. Smarta högtalare : medvetenhet gällande säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Flink; Froissart Nathalie; [2020]
  Nyckelord :C.I.A-triangel; smarta högtalare; IT-säkerhet; medvetenhet; attityd;

  Sammanfattning : Smarta högtalare är enheter vars användande har vuxit signifikant de senaste åren. Genom röststyrning kan användare bland annat spela musik, styra belysningen, öppna dörrar och göra banköverföringar. Dessa funktioner gör smarta högtalare till ett attraktivt mål för angripare att utnyttja och försöka stjäla privat information. LÄS MER