Sökning: "IT-säkerhetspolicy"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet IT-säkerhetspolicy.

 1. 1. IT-säkerhetspolicy : - en studie kring anställdas kunskap om två verksamheters IT-säkerhetspolicys

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Linus Bertilsson; Jim Granvik; [2014]
  Nyckelord :IT; IT-security; computersecurity; IT-policy; IT-securitypolicy; IT; forensik; it-säkerhet; it-policy; it-säkerhetspolicy;

  Sammanfattning : IT-användandet bland Sveriges företag är mycket stort och utvecklingen går snabbt framåt. Samtidigt som teknologin skapar möjligheter så skapar den även hot mot företagen själva. Dessa hotbilder glöms ofta bort och konsekvenserna kan bli att känslig information hamnar i fel händer. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhetspolicy – efterlevs den av anställda?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Henrik Pedersen; Daniel Carlson; [2003]
  Nyckelord :IT-säkerhetspolicy; policy; efterlevnad; riskmedvetenhet; IT-policy;

  Sammanfattning : ABSTRACT The main purpose of IT security policies is to protect companies against intrusion and unwanted spread of information. Statistics show that IT related crimes tend to increase and because of that it is important, from the company’s side of view, to be well prepared. The IT security policy is an important part of that preparation. LÄS MER