Sökning: "IT-stöd"

Visar resultat 11 - 15 av 125 uppsatser innehållade ordet IT-stöd.

 1. 11. En litteraturstudie av kritiska framgångsfaktorer kring affärssystem-implementationer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Max Björses; Peter Håkansson; [2017-09-12]
  Nyckelord :ERP-implementation; kritiska framgångsfaktorer; litteraturstudier; sekundäranalys;

  Sammanfattning : With new technologies constantly emerging, organizations face a constantly growing challenge of developing their internal IT systems and adapting their strategies to face the new threats and opportunities these new technologies pose. The purpose of this study is to help develop ERP related research and practices by evaluating an established framework toward earlier empirical case studies. LÄS MER

 2. 12. Efterlevnaden av informationssäkerhet på ett svenskt statligt universitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Friberg; [2017]
  Nyckelord :Information security; policy; Informationssäkerhet; efterlevnad; informationssäkerhetspolicy; riktlinjer;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är viktigt inom både näringslivet och inom utbildningssektorn. Universitet anses vara extra utsatta för hackare bland annat för att det finns en stor mängd av genomgående människor med ny personlig information i omlopp (Andrus, 2016). LÄS MER

 3. 13. Erfarenhetsåterföring - hur digitala verktyg kan utveckla en industriell husbyggare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Marie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; industriellt byggande; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen har länge tampats med ett stort antal byggfel av olika slag. Ett sätt för att höja kvalitetssäkringen och minimera fel är erfarenhetsåterföring. Dock sägs det att byggandets mest eftersatta område är just erfarenhetsåterföring. LÄS MER

 4. 14. ”Du går in i ett rum sen är det precis som en jävla labyrint ifrån Knossos” : En kvalitativ studie om IT-stödet edWise användbarhet gentemot vårdnadshavare i Kristianstads kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Desirée Henrysson; [2017]
  Nyckelord :IT systems; communication; usability; resistance; pre-school; context; parents; user experience UX .; Informationssystem; kommunikation; användbarhet; motstånd; grundskola; kontext; vårdnadshavare; användarupplevelse UX .;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur ett IT-stöd bör designas som ett kommunikationsverktyg mellan skola och hemmet för att stödja brukaren i användandet av dem. Genom att intervjua och observera vårdnadshavare under interaktion med IT-stödet edWise, belyser uppsatsen problem som uppstår i användandet av det befintliga kommunikationsverktyget för skolor inom Kristianstads kommun. LÄS MER

 5. 15. Upplevelsen av teknologi och engagemang i arbetet: En korrelationsstudie utifrån Job Demands-Resources-modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Jeppsson; Linnea Gard; [2017]
  Nyckelord :Job Demands-Resources-model; Utrecht Work Engagement Scale; engagement; information technology; IT demands; IT support; challenge and hindrance demands; Social Sciences;

  Sammanfattning : The technological advancements and digitalization of work has transformed how information is created, processed, stored and communicated. The integration of information technology (IT) has created new working conditions. Employees need to handle expectations of being accessible outside of work, responding to messages and learning new technology. LÄS MER