Sökning: "IT-styrning IT Governance"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden IT-styrning IT Governance.

 1. 1. Att styra i en digital värld : En flerfallsstudie om digitaliseringens påverkan på verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Ahlmark; Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; operating control; IT-governance; work of change; digital maturity; Digitalisering; digital transformation; verksamhetsstyrning; IT-styrning; förändringsarbete; digital mognad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället genomgår just nu en övergång till mer datadrivna verksamheter och dåblir kopplingen mellan IT och verksamhetsstyrning högst relevant att undersöka. Den ökade digitaliseringen verkar påverka företags sätt att bedriva verksamhet och den skapar både möjligheter och utmaningar. LÄS MER

 2. 2. IT- och förvaltningsstyrning : En fallstudie om Sveriges mest använda förvaltningsstyrningmodell pm3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Nathalie Jonsson; Matilda Rydstedt; [2016]
  Nyckelord :IT governance; maintenance management; maintenance management models; pm3; critical success factors.; IT-styrning; förvaltningsstyrning; förvaltningsstyrningsmodeller; pm3; kritiska framgångsfaktorer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide recommendations to further develop and improvements of models which can be applied to IT governance models for system maintenance. The work investigates gaps in the implementation and using phase of the model pm3 and also models which are inspired in pm3. LÄS MER

 3. 3. IT-styrning och strategi inom landsting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Michael Höglund; [2016]
  Nyckelord :IT-styrning; IT-strategi; landsting; Shared Services; IT-governance; Strategizing;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar IT-arbete med fokus på IT-styrning, med offentlig sektor som utgångspunkt. Arbetet baseras på en två månaders praktik som utförts vid ett av Sveriges landsting, där arbetet vid huvudkontorets IT-avdelning har observerats och intervjuer utförts. LÄS MER

 4. 4. Att främja mogen IT governance : en studie inom svensk offentlig sektor.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/InformatikTekniska fakulteten

  Författare :Rebecca Wallentin; [2015]
  Nyckelord :IT governance; IT governance-mognad; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Studien grundas i digitaliseringskommissionens krav på en ökad koppling mellan IT och verksamhet inom offentlig sektor samt att tidigare studier definierat en rådande problematik gällande IT-arbetet inom offentlig sektor. Vidare grundas studien även i en påvisad problematik gällande en otydlighet om vad organisationer kan arbeta med för att främja mogen IT governance. LÄS MER

 5. 5. Att etablera styrning av en tjänsteorienterad IT-arkitektur inom offentlig hälso- och sjukvård : Framtidens eHälsa i Stockholms Läns Landsting

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Truls Löfstedt; [2014]
  Nyckelord :SOA; SOA Governance; eHealth; Public sector IT; Healthcare IT; IT Governance; Enterprise service bus; ESB; Service platform; Tjänsteorienterad IT-arkitektur; eHälsa; IT inom hälso- och sjukvård; IT i offentlig sektor; IT-styrning; Styrning av tjänsteorienterade IT-arkitekturer; Tjänsteplattform; Nationell tjänsteplattform;

  Sammanfattning : Inom Svensk hälso- och sjukvård sker en stor förändring i IT-infrastruktur. En nationell tjänsteplattform som ska möjligt delning av information mellan vårdgivare i olika regioner har implementerats. LÄS MER