Sökning: "IT-styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet IT-styrning.

 1. 1. IT- och förvaltningsstyrning : En fallstudie om Sveriges mest använda förvaltningsstyrningmodell pm3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Nathalie Jonsson; Matilda Rydstedt; [2016]
  Nyckelord :IT governance; maintenance management; maintenance management models; pm3; critical success factors.; IT-styrning; förvaltningsstyrning; förvaltningsstyrningsmodeller; pm3; kritiska framgångsfaktorer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide recommendations to further develop and improvements of models which can be applied to IT governance models for system maintenance. The work investigates gaps in the implementation and using phase of the model pm3 and also models which are inspired in pm3. LÄS MER

 2. 2. IT-styrning och strategi inom landsting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Michael Höglund; [2016]
  Nyckelord :IT-styrning; IT-strategi; landsting; Shared Services; IT-governance; Strategizing;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar IT-arbete med fokus på IT-styrning, med offentlig sektor som utgångspunkt. Arbetet baseras på en två månaders praktik som utförts vid ett av Sveriges landsting, där arbetet vid huvudkontorets IT-avdelning har observerats och intervjuer utförts. LÄS MER

 3. 3. Skugg-IT i organisationer En fallstudie om positiva och negativa effekter av skugg-IT

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Niklas Andersson Neale; Sofie Blidner Erneholm; [2015-11-12]
  Nyckelord :Skugg-IT; shadow IT; effekter; workaround systems; IT-styrning; bring your own device; business intelligence; fördelar; nackdelar;

  Sammanfattning : Shadow IT refers to a phenomenon where employees use hardware or software that is not supported by anorganization’s central IT department. Despite its prevalence there is little research done to study its effects in practice. LÄS MER

 4. 4. IT för innovation i vården: En fallstudie om utmaningar i planeringsstadiet

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :SOFIE PETERSSON; CECILIA VESTERLUND; [2015-11-04]
  Nyckelord :innovation; innovation i hälso- och sjukvård; innovationsprocess; IT-innovation; path dependency; inlåsningseffekter; IT styrning; top-down och bottom-up ansatser;

  Sammanfattning : This study identifies five challenges facing Swedish health care during the planning phase of new IT-solutions in order to allow for innovation. On a national level Sweden has invested a lot of resources in order to encourage and support public sector organisations to become more innovative. LÄS MER

 5. 5. IT styrning och modulär IT arkitektur En studie om hur utformningen av IT styrning En studie om hur utformningen av IT styrning

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tomas Vo; [2015-10-16]
  Nyckelord :IT styrning; IT arkitetur; modulär arkitektur; moduläritet; modulär systemteori; IT alignment; IT flexibilitet;

  Sammanfattning : As the development of digitalization keeps advancing rapidly, the dependency of organisations onIT and its utilization has given rise to a stronger focus on IT governance which is practiced byorganisations with an aim to make IT support the corporate goals. There is a strong ambition amongall organisations to have their business aligned with the IT, a phenomenon called IT alignment,something IT leaders and the management find challenging. LÄS MER