Sökning: "IT-system"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet IT-system.

 1. 1. INNOVATIONSADOPTION INOM ORGANISATIONER Förhållandet mellan adoption av nya IT-system och anställdas attityd till IT-system

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rebecka Carlsson; Martin Vanky; [2018-07-04]
  Nyckelord :Innovationsadoption; organisationer; adoption; attityd; implementering; syfte med adoption;

  Sammanfattning : Previous research within the field of organizational innovation adoption has inves-tigated the effects of several different factors on employees’ attitudes toward new innovations. This paper addresses the research gap that exist, to the best of our knowledge, in the relationship between the employees’ perceived reasons for adopting an innovation and their attitude toward the innovation, more specifically new information technologies. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av användbarhet vid anskaffning av IT-system : Rekommendation för hur utvärdering av användbarhet kan genomföras under anskaffningsprocessen av IT-system

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Helen Könberg; [2018]
  Nyckelord :Utvärdering av användbarhet; anskaffning av IT-system; upphandling av IT-system; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Anskaffning av IT-system genomförs av olika anledningar, som till exempel behov i verksamheten på grund av nya arbetsuppgifter, omorganisationer eller att andra förändringar ska genomföras. IT-system är numera en nödvändig förutsättning för de flesta verksamheter och då är det av största vikt att det uppstår nytta med användning av IT-systemen. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar beslut att inte uppgradera verksamhetens IT-system : En fallstudie av en Drupal- och Windows-användande organisation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tobias Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :uppgraderingar; affärssystem; beslut; förpackad programvara; kritiska framgångsfaktorer; efter-införandet;

  Sammanfattning : I en miljö med kontinuerlig förändring står organisationer inför utmaningen att bestämma när eller om de ska investera i uppgradering av informationsteknologi. Att uppgradera befintlig informationsteknologi till en nyare version kan för många verka självklart, men i vissa fall väljer ändå organisationer att inte genomföra tillgängliga uppgraderingar   Studien består av två beslutsfattanden rörande uppgraderingar av två olika systemtyper i samma organisation. LÄS MER

 5. 5. Industrial IoT Management Systemfor Tubes with Integrated Sensors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Klasson; Johan Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Autonomic Computing; Self-configuration; Software architectures; Sensors; Smart tubes; IoT; Autonomic Computing; Självkonfigurerande; Mjukvaruarkitektur; Sensorer; smarta rör; IoT;

  Sammanfattning : Sandvik har utvecklat en teknik för att placera sensorer i rör. Denna teknik har stor marknadspotential och kan effektivisera många industriprocesser. Den färdiga tjänsten ska kunna strömma sensordata till molntjänster för analys och avläsning. LÄS MER