Sökning: "IT-upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet IT-upphandling.

 1. 1. Införandet av öppen programvara inom kommuner - hinder och möjligheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Nylund Joakim; [2022]
  Nyckelord :Öppen programvara; öppen källkod; open source; upphandling; IT-upphandling;

  Sammanfattning : Öppen programvara innebär att källkoden är tillgänglig för vem som helst att använda, läsa, vidareutveckla och dela vidare. Fördelar som vanligen nämns med denna typ av programvara är minskade kostnader, möjligheten att undvika inlåsningseffekter samt ökad innovation. LÄS MER

 2. 2. Processer inför IT-upphandling och dess påverkan på levererat värde

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Louthander; Johan Ehn; [2022]
  Nyckelord :procurement; IT; software; purchase; project; selection; failure; success; value; scope; process; upphandling; inköp; värde;

  Sammanfattning : Tyvärr är det inte ovanligt att IT projekt misslyckas i att generera förväntat värde åt verksamheter. Denna kandidatuppsats behandlar den process som sker inför en IT-upphandling och vilken betydelse den har för om projektet lyckas leverera enligt förväntan eller ej. LÄS MER

 3. 3. Det delegerade ansvaret : en fallstudie om ansvarsutkrävande efter Transportstyrelsens IT-upphandling

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniella Arnhjort; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Statsförvaltningen och dess problem : En fallstudie om orsaker till transportstyrelseskandalen och genomgång av processen som ledde till avsteget från lagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Öberg; [2020]
  Nyckelord :Mål- och resultatstyrning; Transportstyrelseskandalen; Ansvarsutkrävande; Process-spårning; IT-drift; IBM; IT-upphandling; Maria Ågren; Staffan Widlert; Outsourcing; Effektivisering; Oklar roll och ansvarsfördelning; Brist på kunskap; Oklar kommunikation; Transportstyrelsen; Trafikverket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vem hålls ansvarig? : En kvalitativ fallstudie av ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän i samband med Transportstyrelens IT-upphandling

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Norman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utöver ett effektivt och snabbt agerande är det av stor vikt att beslutfattarnas hantering av kriser i en demokrati överensstämmer med lagar och regler samt allmänhetens uppfattning om det moraliskt rätta. Detta för att allmänheten förväntar sig att offentliga institutioner förvaltar den makt de blivit delegerade genom att föra folkets talan och fatta beslut under ordnade former. LÄS MER