Sökning: "IT-utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet IT-utveckling.

 1. 1. Stopp i lagens namn! : En studie om förändringsarbete inom ramen för digitalisering på Polismyndigheten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Modin Svedberg; Charlotte Törnkvist; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; e-government; change management; public sector; government; operational business; Digitalisering; e-förvaltning; förändringsarbete; offentlig sektor; myndighet; operativ verksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering är ett utav de mest diskuterade ämnena i dagens samhälle och det har förändrat organisationer likt ingen tidigare innovation. Förändringar är inte alltid lätta att hantera och kan skapa problem oavsett hur välplanerade de är. LÄS MER

 2. 2. Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Wigren; Frida Stender; [2018]
  Nyckelord :accounting; information technology; digitalization; automatization; automation; digital revolution; organizational change; accounting profession; accounting information; redovisning; redovisningsbranschen; automatisering; digitalisering; informationsteknologi; teknik; organisationsförändring; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om globala systemutvecklingsprojekt : Hur fungerar kommunikation och kravhantering i ett mångkulturellt IT-projekt? 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :David Mark; Oscar Miras Wardell; [2017]
  Nyckelord :informatik;

  Sammanfattning : Global Software Development (GSD) is the term from develoment team where teammembers are located on different geografical locations but working for the same IT-project. In development team like this people have to regard wheter there is difference in language, culture and time zones. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation - nyckeln till en god relation : En studie om agila projektrelationer och dess påverkan på projektresultatet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Bergström; Anna Hanstorp; Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :agil projektform; projekttriangeln; externa aktörer; värdeskapande processer; IT-utveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat hur projektresultatet påverkas av relationen mellan leverantöreroch dess beställare då en agil projektform tillämpas. Vidare har det även studerats om andrafaktorer i det externa nätverket kan påverka relationen och därmed projektresultatet. LÄS MER

 5. 5. Praktikers perspektiv på UX inom IT-utveckling. : En tematisk analys av rådande förutsättningar för tillämpning av UX, inom kommersiell IT-utveckling i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristoffer Davidsson; [2016]
  Nyckelord :UX; practice; gap; application;

  Sammanfattning : Studien är baserad på intervjuer med praktiker som arbetar med user-experienceinom IT-projekt. Studiens mål är att identifiera potentiella hinder för praktiker medavseende på att tillämpa UX enligt sin egna tolkning av konceptet. LÄS MER