Sökning: "IT-utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet IT-utveckling.

 1. 1. Fallstudie om globala systemutvecklingsprojekt : Hur fungerar kommunikation och kravhantering i ett mångkulturellt IT-projekt? 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :David Mark; Oscar Miras Wardell; [2017]
  Nyckelord :informatik;

  Sammanfattning : Global Software Development (GSD) is the term from develoment team where teammembers are located on different geografical locations but working for the same IT-project. In development team like this people have to regard wheter there is difference in language, culture and time zones. LÄS MER

 2. 2. Track It - Utveckling av ett plattformsöverskridande gränssnitt till en spårningsapplikation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Malmgren Ted; Mojsovski Radovan; [2016]
  Nyckelord :Användbarhet; iOS; Android; GPS; Användargränssnitt;

  Sammanfattning : Hur framgångsrikt ett användargränssnitts design är beror mycket på användares inlärda rutiner och personliga preferenser. Denna studie ämnar ta reda på om skapandet av ett användargränssnitt, vilket skall användas i en GPS-spårnings applikation, kan tilltala användare av de största plattformarna (iOS, Android). LÄS MER

 3. 3. Incorporating end user needs in e-Servicedevelopment at project level

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :ÅSA BJÖRNDAHL; [2016]
  Nyckelord :e-Service s ; e-Government; human-centered design HCD ; user-centered design UCD ; user needs; IT-development; e-tjänst er ; e-Government; människocentrerad utveckling; användarcentrerad utveckling; användarbehov; IT-utveckling;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med denna forskning är att främja förståelsen av hur slutanvändarbehov beaktas vid utformningen och genomförandet av offentliga e-tjänster. Metod - Forskningen genomfördes med en fallstudieapproach på Skatteverket, där fyra olika utvecklingsprojekt för e-tjänster undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Praktikers perspektiv på UX inom IT-utveckling. : En tematisk analys av rådande förutsättningar för tillämpning av UX, inom kommersiell IT-utveckling i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristoffer Davidsson; [2016]
  Nyckelord :UX; practice; gap; application;

  Sammanfattning : Studien är baserad på intervjuer med praktiker som arbetar med user-experienceinom IT-projekt. Studiens mål är att identifiera potentiella hinder för praktiker medavseende på att tillämpa UX enligt sin egna tolkning av konceptet. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotekets förändring i det digitala samhället Relevanta faktorer att ta hänsyn till vid skapandet av en IS/IT-strategi för bibliotek

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linn Jalakas; Anna Jansson; [2015-10-22]
  Nyckelord :Bibliotek; Digitalisering; Informationsteknologi; IS IT-strategi; ; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Digitalization of society has meant that an increasing number of organizations have begun to focus on developing strategic action plans to improve their information systems/information technology (IS/IT) development. This tendency is noticeable in the public sector and especially so within libraries. LÄS MER