Sökning: "IT-verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet IT-verktyg.

 1. 1. Begränsningar kring IT-verktyg inom Big Data management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christian Dahlberg; Rikard Funck; [2020]
  Nyckelord :Big Data; management; IT-verktyg; begränsningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : En genomgående exponentiell ökning av Big Data sätter idag press och ställer krav på organisationer. Att effektivisera användningen av IT-verktyg inom processer blir alltmer viktigare för att bekämpa och överkomma problem som kan uppstå under förvaltning av stora datamängder i alla olika stadier av datahanteringen. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg inom bildundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fem bildlärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Indira Kusmic; [2020]
  Nyckelord :bild; konstutbildning; bildundervisning; digitala verktyg; estetiska ämnena;

  Sammanfattning : Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor genomfördes med syftet att samla bildlärarnas erfarenheter inom området. Resultatet visade att respondenterna använder Internet,dator, iPad, Youtube och skrivare nästan dagligen. LÄS MER

 3. 3. Quantified Evaluations of IT-Tools

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Eric Tillybs; [2020]
  Nyckelord :Information technology; IT-tools; evaluation; benefits; disbenefits; Informationsteknik; IT-verktyg; utvärdering; fördelar; nackdelar;

  Sammanfattning : Scania CV is a premium truck, bus and engine manufacturer. At Scania there is a research and development department, in the thesis referred to as the R&D department, which delivers ITtool solutions for internal customers at Scania. LÄS MER

 4. 4. Challenges and benefits of BIM implementation at public clients: : A systematic review

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Saman Penahi; Zafir Jaralla; [2020]
  Nyckelord :Challenges; benefits; BIM; implementation; public client; utmaningar; fördelar; BIM; implementering; offentliga beställare;

  Sammanfattning : The AEC sector is perceived as an interdisciplinary, fragmented, and project-based industry with temporary project organizations. These characteristics establish requirements for efficient communication and collaboration. In the last decade, BIM emerged as a promising IT-tool that may provide enhancements within the AEC sector. LÄS MER

 5. 5. Nulägesanalys av byggarbetsledares användning av IT-verktyg : Digitala verktyg inom byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Peter Andersson; Adam Svensson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitala verktyg; byggproduktion; husbyggnad;

  Sammanfattning : Use of computer based construction plan programs were introduced as early as in the 1970’s and have since then been under constant develop. Their functions and durability have during the last twenty years gone from only being used in the projection and office stage to being a useful tool at the actual construction site too. LÄS MER