Sökning: "ITSM"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ITSM.

 1. 1. IT maturity self-assessment: does a quantitative survey get it right?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jacob Malmros; Jessica Eckerstein; [2015]
  Nyckelord :ITSM; ITIL; Maturity; Maturity assessment; CSI; Business and Economics;

  Sammanfattning : It has become increasingly recognized that IT organizations must ensure that the IT services are aligned to the business needs and actively support them. Therefore, the internal IT service management processes are under constant improvement. LÄS MER

 2. 2. An Exploratory Study on the Relationship between Software Management and IT Service Management

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Selvakumar Ramachandran; Lavanya Santapoor; [2011]
  Nyckelord :IT Infrastructure Library ITIL V3; ISO IEC 12207; Software Engineering Processes; IT Service Management ITSM ; Software Engineering Methodologies; Software Management;

  Sammanfattning : Aims and Objectives: Information Technology (IT) service management has gained importance in the recent years. A service is a means of delivering value to the customers by facilitating outcomes, which customers want to achieve without ownership of the specific costs and risks. LÄS MER

 3. 3. IT Service Management - A paradigm shift from technology to service providers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Lindén; Johan Andersson; [2011]
  Nyckelord :best practices; IT service; QoS; ITSM; business IT alignment; SLA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studies indicate that organizations are having problems to deliver IT services that correspond with the business processes. These problems are mainly a result of misalignments between business- and IT processes where IT processes have to be centralized, instead of separated from organizations. LÄS MER

 4. 4. Molnet och dess användning i stora organisationer

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Roos; [2010-09-24]
  Nyckelord :Molnet; Molntjänster; Cloud Computing; Outsourcing; IT-­‐Management; IT-Governance; SaaS; IaaS; ITSM;

  Sammanfattning : IT-­‐världenssenasteochmestomtaladefenomen,molnet,harmöjlighetattrevolutioneraIT-­‐användningen.Attuppfattadetsomattmolnetbaraärettnyttordfördetgamlafenomenetoutsourcingtrorjagärettmisstag.MolnetinnebärsnarareattoutsourcingnuharnåttenmognaddärföretagenkantastegetövertillattköpaITiformavtjänstersomlevererasöverInternet. LÄS MER

 5. 5. Processrelaterat organisationsarbete - En studie av ITIL:s releaseprocess i praktisk tillämpning

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Dana Markovic; Maja Miniussi; [2010-09-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT service management (ITSM) är ett begrepp som handlar om hur IT-verksamheten på bästasätt kan hanteras och förbättras. I detta ingår att arbeta processorienterat. För att arbetaprocessorienterat finns det flera ramverk att utgå ifrån, ett av dem är ITIL. LÄS MER