Sökning: "ITSM"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet ITSM.

 1. 1. Komplikationer vid praktiskt arbete med ITIL- En fallstudie om ITIL Practitioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Markus Eriksson; Sebastian Andersson; [2017]
  Nyckelord :ITSM; ITIL; ITIL Practitioner; IT-service; IT-service provider; ITSM; ITIL; ITIL Practitioner; IT-tjänst; IT-Tjänsteleverantör;

  Sammanfattning : Det digitala samhället vi idag lever i ställer allt högre krav på tjänster och tjänsteinnovationer till följd av den förflyttning som skett från ett traditionellt varudominant synsätt till ett tjänstedominant synsätt på varor och produkter där kunden har en betydande stor roll. Den tjänstedominanta synen även kallad IT service Management har växt fram till att bli en viktigpusselbit för organisationer i hanteringen av dess IT-strategier. LÄS MER

 2. 2. Rutiner för nätverks- och systemmiljödokumentation utifrån ITIL och utvärdering av ITSM/CMDB-program

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Mattias Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :CMDB; Freshservice; iTop; ITIL; ITSM; Network and system documentation.; CMDB; Freshservice; iTop; ITIL; ITSM; Nätverks- systemdokumentation.;

  Sammanfattning : Idag på Höglandets IT (HIT) har de inga standarder eller rutiner för att dokumentera sin nätverks- och systemmiljö. Därför är syftet och målet med arbetet att undersöka och ta fram rutiner för hur HIT ska dokumentera sin nätverks- och systemmiljö utifrån ITIL samt utvärdera två ITSM/CMDB-program som kan användas till detta. LÄS MER

 3. 3. CHARM Transformation : A case study on change and release management Catella Bank

  Master-uppsats,

  Författare :Max Topsholm; [2017]
  Nyckelord :Change management; release management; IT Service Management; ITIL; COBIT; TOGAF; CHARM;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to conduct a case study for investigating change and release management at Catella Bank, within the context of IT Service Management (ITSM), by measuring and to provide suggestions for improvements. Incident and operations management is included to enhance the understanding of the historical performance at Catella. LÄS MER

 4. 4. ITIL i praktiken - En studie av problem, dess orsaker och hur de kan hanteras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Patrik Lövgren; Markus Källstrand; [2016]
  Nyckelord :Operational processes; strategic processes; ITIL; ITSM; IT-service; service provider; Operationella processer; Strategiska processer; ITIL; ITSM; IT-tjänst; tjänsteleverantör;

  Sammanfattning : Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket också försvårar driften av organisationer. Detta leder till ökad komplexitet av verksamheters applikationer och ökar kraven på IT-tjänsterna. LÄS MER

 5. 5. Anpassningar till standardisering inom Software Configuration Management : En fallstudie om standardisering inom mjukvarukonfigurationshantering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :André Alatalo; Erik Vallgren; [2015]
  Nyckelord :SCM; software configuration management; standard; standardisering;

  Sammanfattning : Change is inevitable when software is built and deployed. It’s not particularly problematic to manage change if there is just one system. But in a large global IT organization, with several systems and people who develop, problems may arise. If organizations don’t control change, change will control the organization. LÄS MER