Sökning: "IVPA"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet IVPA.

 1. 1. Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans) : En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Backes; [2020]
  Nyckelord :I väntan på ambulans; IVPA; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. LÄS MER

 2. 2. Medmänsklighet och samhällsansvar – SMS-livräddarens upplevelse av en hjärtstoppssituation : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Blomnell; Sofia Hoppe; [2020]
  Nyckelord :SMS-livräddare; HLR; ambulanssjukvård; IVPA; frivillighet; prehospital akutsjukvård; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Idag ställs allt högre krav på prehospital akutsjukvård och dess tillgänglighet. Forskning visar att samhället är allt mer beroende av frivilliga resurser, som SMS-livräddare. Dock är frivilliga insatser som utförs vid akuta situationer av icke professionella personer ett relativt outforskat område. LÄS MER

 3. 3. E-health as Support to Initial Responders in Rural Areas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Linnéa Bunse; Johannes Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :e-health; application; prehospital; IVPA; ambulance; rural; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large country, with several regions counted as rural areas. Hospitals and emergency care units can be up to one hour away, making emergency healthcare less available in time sensitive situations to some groups of people. LÄS MER

 4. 4. Överrapportering av patient från räddningstjänstpersonal till ambulanspersonal vid I Väntan På Ambulans (IVPA) larm : Patient Handover from local rescue services to paramedics

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Per Lindström; Elias Harrysson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av att bli vårdad av deltidsbrandmän i samband med akut bröstsmärta : En kvalitativ intervjustudie om att bli akut sjuk på landsbygden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Johan Adolfsson; Mikael Jardenius; [2014]
  Nyckelord :IVPA; patient; landsbygd; sjukvårdslarm; upplevelse; akut bröstsmärta; samverkan.;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten är i stor utsträckning utplacerad på små orter och har betydligt fler stationer är vad ambulanssjukvården har. Räddningstjänsten har större möjligheter än ambulanssjukvården att snabbt vara på plats hos en svårt sjuk patient. LÄS MER