Sökning: "IaaS"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet IaaS.

 1. 1. SaaS vs. IaaS vs. On-premise

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Abdulkader Bayrakdar; Sebastian Nogara; [2019-11-18]
  Nyckelord :CRM; ERP; decision support; GDPR; IaaS; operation modes; SaaS;

  Sammanfattning : Companies acquire software or make their ownsoftware depending on their resources and demands. As externalsoftware, Software as a Service (SaaS), has grown in breadthand depth, they have become increasingly popular. On-premisesoftware can also still be favorable as it may be more secure,private or economical. LÄS MER

 2. 2. Service delivery costan alysis of IoT platforms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niroop S Kumar; [2019]
  Nyckelord :IoT platform; On-Premises; IaaS; PaaS; cost structure; IoT-plattformen; On-Premises; IaaS; PaaS; kostnadsstrukturen;

  Sammanfattning : Internet of things (IoT) which was once a vision is now reality in many sectors. Platform in the IoT ecosystem plays an important role in service provisioning journey by creating business value for the actors and enabling data management for the user. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv : En intervjustudie ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sebastian Skystedt; [2019]
  Nyckelord :information system; cloud computing; saas; iaas; paas; user resistance; migration; technology implementation; Cloud Computing Security; security; risks; success factors; molntjänst;

  Sammanfattning : I takt med att världen digitaliseras och att allt fler företag börjar upptäcka fördelarna med molnbaserade IT-system, så misslyckas fortfarande hela 2/3 av alla IT-projekt trots att liknande projekt har gjorts många gånger förut. Denna kandidatuppsats har som syfte identifiera, beskriva och förklara de faktorer som påverkar en övergång från dagens lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system, ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Cloud Computing och Business/IT alignment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Vera Aall-Flood; Maria Nikic; [2019]
  Nyckelord :Business IT Alignment; On-premises; Infrastructure as a Service; Cloud Computing; IT-infrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Business & IT alignment (BIA) är ett komplext ämne som har studerats i över trettio år och handlar om hur IT och verksamheten ska integreras. För att en organisation ska ha möjlighet att prestera på hög nivå är integrering av IT och verksamheten vitalt. LÄS MER

 5. 5. Multi-Tenancy Security in Cloud Computing : Edge Computing and Distributed Cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Shokrollahi Yancheshmeh; [2019]
  Nyckelord :Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.; Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.;

  Sammanfattning : With the advent of technology cloud computing has become the next generation of network computing where cloud computing can deliver both software and hardware as on-demand services over the Internet. Cloud computing has enabled small organizations to build web and mobile apps for millions of users by utilizing the concept of “pay-as-you-go” for applications, computing, network and storage resources as on-demand services. LÄS MER