Sökning: "Ian Eng"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Ian Eng.

 1. 1. Phenomenology of a Three Higgs Doublet Model with a U(1)xZ2 flavour symmetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Ian Padilla; [2019]
  Nyckelord :Phenomenology Physics Beyond the Standard Model Three Higgs Doublet Model Flavour Symmetry; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We have studied the main features and the phenomenological consistency of a family-nonuniversal Three Higgs Doublet Model (3HDM) with a softly broken U(1)xZ2 family symmetry that enforces the flavour hierarchies in the Standard Model (SM) while implementing a tree-level Flavour Changing Neutral Current (FCNC) suppression in a Branco-Grimus-Lavoura way. Furthermore, the alignment limit is imposed in the scalar sector to enforce the physical scalar spectrum to accommodate a SM-like Higgs boson. LÄS MER

 2. 2. Hiding in plain sight : A descriptive content analysis of the Muslim Brotherhood politicizing Islam 2005-2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Ian Holmes Julius Fernström; [2019]
  Nyckelord :Egypt; Muslim brotherhood; Islam; Politicized religion; Ikhwanweb;

  Sammanfattning : This thesis highlights the ways in which the Muslim brotherhood politicizes Islam, depicted in the group’s official documents. The study theorizes a social-constructivist approach to politicized religion and argues the concept as an effort to manipulate an understanding of religion with political intentions. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of zonemaster – a DNS verification tool

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niklas Wennberg; Ian Marne; [2019]
  Nyckelord :DNS delegation; DNS configuration errors; Authoritative nameservers; DNS standards; DNS tool; DNS delegering; DNS konfigurationsfel; Auktoritär namnserver; DNS standarder; DNS verktyg;

  Sammanfattning : The hierarchal distributed database, Domain Name System (DNS) provides name resolution for network applications, which is vital for the functionality of the Internet. An important part of the system design is to distribute the administration by delegation of domains. LÄS MER

 4. 4. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 5. 5. Argue for Criticality The Potential of Argumentation and Critical Thinking in the English Subject in Swedish Upper-Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The steering documents for Swedish upper-secondary school set great store by the cultivation of critical thinking. It is one of the overarching aims. Yet, statistics indicate that young Swedes are not as good at critical thinking as students from some other countries of comparable socioeconomic status (World Economic Forum 7). LÄS MER