Sökning: "Ian Kindstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ian Kindstrand.

  1. 1. Åtgärdsplan 7 och dess påverkan på svensk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Ian Kindstrand; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER