Sökning: "Ian Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ian Nilsson.

  1. 1. Konservatism : En trolös ideologi?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Ian Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Konservatism; Conservatism; New Conservatism; Categorisation; Kategorisering;

    Sammanfattning : This work focuses on a different categorisation of conservatism. A historical timeline-based categorisation which divides Conservatism into three different parts. The first part is called “Classical Conservatism”, this ideology was primarily used as a reaction to liberal radicalism from 1789-1880 and beyond. LÄS MER