Sökning: "Ias40"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Ias40.

 1. 1. Hur verkligt är det verkliga värdet? : En studie om svenska börsnoterade fastighetsbolags värdering av förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Sollén; Simon Lid; [2022]
  Nyckelord :Fair value; reliability; IFRS 13; IAS40; investment property; unrealized gains; realized gains; Verkligt värde; tillförlitlighet; IFRS13; IAS40; förvaltningsfastighet; realiserade värdeförändringar; orealiserade värdeförändringar;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 2022-06-02 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:  Simon Lid   1997-02-27, Alexander Sollén   1997-08-09                                                                                                                                                                        Title: How fair is the fair value? Supervisor: Oksana Feicher Keywords: Fair value, reliability, IFRS 13, IAS40, investment property, unrealized gains, realized gains  Research questions: How accurate is the fair value correlation to the actual selling price? Does unrealized gains and losses correlate with the profits?  Purpose: The purpose of the study is to examine how reliable the fair value of investment property is in Swedish public companies, and how the valuations affect the profits.   Method: In order to answer the research questions of the study a quantitative research method was applied using data from the company’s financial reports during the years of 2005 through 2020. LÄS MER

 2. 2. Redovisningens värderelevans : i nordiska fastighetsföretag under åren 2004 - 2010

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Lindberg; Nyberg Per; [2015]
  Nyckelord :IAS40; IFRS; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; finanskris; korrelation; värderelevans; redovisning; externvärderare och fastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Datum: 2015, februari Författare: Alexander Lindberg och Per Nyberg Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling Titel: Redovisningens värderelevans i nordiska fastighetsföretag under åren 2004-2010 Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av IAS-40 och finanskrisens utbrott hade på förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital för att därigenom få svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Studien ämnar förklara vilka effekter som kan uppstå till följd av införandet av IAS-40 och finanskrisen 2008. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsvärdering : En jämförande studie mellan verkligt värde och anskaffningsvärde

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Martin Demirdag; Sefkan Halbori; [2010]
  Nyckelord :Verkligt värde; Anskaffningsvärde; RR24; IAS40; Onoterade bolag; Fastighetsbolag; Fastighetsvärdering; Fastigheter; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fastighetsvärdering med beaktande av IAS 40 : En studie om hur verkligt värde har tillämpats av fastighetsbolag under rådande finanskris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Viktor Bengtsson; Elisabeth Fagersson; [2010]
  Nyckelord :ias 40-förvaltningsfastigheter; verkligt värde; fastighetsbolag; finanskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: År 2005 infördes det nya regler gällande värdering avförvaltningsfastigheter. Värdering till anskaffningsvärdet enligt RR 24 ersattes då av IAS40, vilket medförde att de noterade fastighetsbolagen kunde välja att värdera sinaförvaltningsfastigheter till antingen anskaffningsvärde eller verkligt värde i sinkoncernredovisning. LÄS MER

 5. 5. Onoterade företags värdering av förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Martin Fritzell; Tobias Johannesson; [2009]
  Nyckelord :Förvaltningsfastigheter; Verkligt värde; Anskaffningsvärde; IAS40; IFRS; onoterade;

  Sammanfattning : Svenska noterade företag har sedan 2005 varit skyldiga att tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS vilket innebär att noterade företag numera kan tillämpa redovisning till verkligt värde för förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. Onoterade företag med förvaltningsfastigheter har däremot valmöjligheten att värdera antingen till anskaffningsvärde enligt RR 24 eller till verkligt värde enligt IAS 40. LÄS MER