Sökning: "Ibrahim Adan Issack"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ibrahim Adan Issack.

  1. 1. Integration of unemployed immigrants into the labor market in Gävle.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Ibrahim Adan Issack; Ekaterina Ivanova; [2013]
    Nyckelord :Integration; immigrants; labor market;

    Sammanfattning : Title: Integration of unemployed immigrants into the labor market in GävleAuthors: Ibrahim Adan Issack and Ekaterina IvanovaThe aim of this study was to investigate unemployed immigrant’s description of how they perceive the labor market in Gävle. Qualitative method face-to-face interviews were used to gather data. LÄS MER