Sökning: "Ibrahim Alhelfi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ibrahim Alhelfi.

  1. 1. Standardisering av pillerdosa med alarm

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Ibrahim Alhelfi; [2020]
    Nyckelord :Victrix AB; standardization; Victrix AB; standardisering;

    Sammanfattning : Behandling med medicin innebär att inta rätt medicinsk mängd vid rätt tidpunkt. Mer en 50 % av patienterna missar minst en gång per vecka att inta sina mediciner enligt vårdrekommendationen. Victrix AB ville skapa en pillerdosa apparat som är anpassad för patienter med olika sjukdomar och svårigheter. LÄS MER