Sökning: "Ibrahim Hamed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ibrahim Hamed.

 1. 1. Design and evaluation of ambient RF energy harvesting platform for sensor-based systems : An experimental study of RF energy harvesting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ibrahim Hamed; [2022]
  Nyckelord :Radiofrekvensenergiskördning; Trådlös energiskördning; Backscattering-teknik; Programvarudefinierad radio; EMC; PCB; Antenn;

  Sammanfattning : Trådlös energiskörd möjliggör förmågan att skörda energi från elektromagnetisk strålning. Med de senaste framstegen inom trådlös kommunikationsteknik och med tillgången till energieffektiva sensorer, så har radiofrekvensenergiskördning potential till att bli en självförsörjande sensorbaserad plattform. LÄS MER

 2. 2. Comparison between Active and Passive AC-DC Converters For Low Power Electromagnetic Self-Powering Systems : A theoretical and experimental study of low power AC-DC converters

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Ibrahim Hamed; [2020]
  Nyckelord :Energy-harvesting; electromagnetic; rectifiers; AC DC-converters; Active voltage doublers; Passive voltage doublers.;

  Sammanfattning : Electromagnetic based energy harvesting systems such as Variable reluctance energy harvesting systems (VREH) have shown to be an effective way of extracting the energy of rotating parts. The transducer can provide enough power to run an electronic sensing system, but the problem arises in finding an efficient way of rectifying that power to generate a stable energy supply to run a system, which this report will investigate. LÄS MER