Sökning: "Ica kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Ica kommunikation.

 1. 1. Den goda maten : Hur Kommuniceras CSR-arbete till och av lokala franchisetagare? En fallstudie på ICA Gruppen AB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Eriksson; Joakim Fridman; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability report; Internal communication; Franchise Group; Franchisor; Franchisees.; CSR; Hållbarhetsredovisning; Intern Kommunikation; Franchisekoncern; Franchisegivare; Franchisetagare;

  Sammanfattning : CSR har varit ett välbekant ämne sedan 1950-talet och antal franchisesamar- beten i Sverige ökar visar Svenska Franchiseförenings undersökning från 2018. Teorin beskriver även vikten av en tydlig kommunikation och strategi för franchisekoncernens CSR-arbete, trots detta finns det ett gap av studier specifikt inriktade på CSR inom franchising. LÄS MER

 2. 2. Lokal butik på Facebook : ICA Malmborgs Clemenstorget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katrine Sofie Kejser; [2019]
  Nyckelord :Parasociale forhold; medialisering; Facebook; mediering; kommunikation; identifikation; interaktion; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study considers the relationship between national and local communication in a supermarket chain. More specifically the study considers how the local supermarket ICA Malmborgs Clemenstorget in Lund, Sweden uses Facebook as well as their employees to communicate with their audience and market themselves. LÄS MER

 3. 3. “Det är inte bara nån ICA Maxi-lucka där man lämnar in barn, utan här ska vi faktiskt lära oss saker” : - En studie om formativt förhållningssätt i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Eklund; Elin Stenberg; [2019]
  Nyckelord :formativ bedömning; formativt förhållningssätt; konstruktion; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Vi valde att undersöka hur ett formativt förhållningssätt beskrivits av förskolechef och förskollärare samt vilka konsekvenser det fått för barns utveckling och lärande. Studiens metodval grundade sig i en fallstudie om ett nytt arbetssätt kommunen infört, där den kvalitativa intervjuformen lämpade sig bäst. LÄS MER

 4. 4. Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karin Erninger; Frida Wikner; [2018]
  Nyckelord :Franchise; customer integration; employee involvement; knowledge; ICA; Franchise; kundintegrering; involvering av anställda; kunskap; ICA;

  Sammanfattning : Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. LÄS MER

 5. 5. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER