Sökning: "Ica reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ica reklam.

 1. 1. Humor i matbutiken : En kvalitativ studie om ICA-reklamen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Jansson; Ashley Melander Sérour; Nathalie Wahlbeck; [2019]
  Nyckelord :stereotypes; semiotics; intersectional; tv-commercial; power.; stereotyper; semiotik; intersektionalitet; tv-reklam; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze stereotypes in the ICA commercials during the period of 2014 and 2018. How are the characters represented from an intersectional perspective and how are they represented from a stereotyped perspective? Has there been any changes or developments between these years?   The used methods are an image analysis and text analysis from a semiotic perspective. LÄS MER

 2. 2. Du kan vara med! (Om du gör det här) : En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elly Billqvist; Julia Frank; [2018]
  Nyckelord :MCDA; sustainability; marketing communication; Apoteket; Ica; MCDA; hållbarhet; marknadskommunikation; Apoteket; Ica; CSR;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Snälla gilla oss : En kvantitativ studie om samband mellan företags kommunikation på Facebook och deras förtroende hos allmänheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Pontus Ström; Sanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :trust; communication; familiarity; social media; Facebook; förtroende; kommunikation; förtrogenhet; sociala medier; Facebook;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka företags kommunikation på Facebook och deras förtroende hos allmänheten, och hur detta påverkar spridning och engagemang på Facebook (i form av gillamarkeringar, delningar och kommentarer). Den ska också undersöka om det finns skillnader i publiceringshastighet hos olika företag, och om detta har någon betydelse för allmänhetens förtroende. LÄS MER

 4. 4. Lev ett grönt år med ICA och surfa Com Hem style : En kvalitativ studie om hur Com Hem och ICA förmedlar innehållet i TV-reklamen till TV-tittaren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Abian Hirsi; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; reklam; comhem; ica;

  Sammanfattning : Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain while some companies use TV advertising to promote their brand and products. However, television advertising may be misleading. The message of the TV commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. LÄS MER

 5. 5. ICA-Stig har makten? : ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Brynö; Malou Wilson; [2017]
  Nyckelord :ICA; genus; stereotyper; reklamfilm; identitet;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med vår undersökning var att studera ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv. Vi har specificerat oss på om det manliga eller kvinnliga könet framkommer mer eller mindre i filmerna, om det har skett någon förändring kring genusperspektivet från år 2006 till 2016, samt om varorna som finns med i filmerna är mer eller mindre riktade till något av könen. LÄS MER