Sökning: "Ica uppbyggnad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ica uppbyggnad.

 1. 1. Kroppspositionens påverkan på lumendiameter och flödeshastighet i arteria carotis communis och arteria carotis interna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Saga Hallqvist; [2021]
  Nyckelord :Carotisduplex; hemodynamik; ålder; längd; sittande; liggande;

  Sammanfattning : Duplexultraljud av arteria carotis communis (CCA) och arteria carotis interna (ICA) utförs med ultraljud kombinerat med doppler för att bedöma kärlväggar samt flöden och hastigheter. Lumendiametern i CCA (CLD) är en markör för sjukdomar som ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke. LÄS MER

 2. 2. Hur ett certifieringsorgan kan bidra till en hållbar värdekedja : en fallstudie om Svenskt Sigills nya certifiering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Beck-Friis; Malin Holm; [2019]
  Nyckelord :värdekedja; marknadskanal; hållbar utveckling; hållbart fiske; certifieringsorgan;

  Sammanfattning : Med miljöföroreningar och överfisket i världshaven står fiskbranschen inför stora utmaningar för att ställa om till ett mer hållbart fiske. Landbaserade system för fisk- och skaldjursproduktion är en relativt ny produktionsform som uppkommit där systemen har en uppbyggnad likt ett kretslopp. LÄS MER

 3. 3. Detaljhandelns lojalitetsstrategier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Jönsson; Roger Manfredsson; [2003]
  Nyckelord :Lojalitetskiosk; Lojalitet; ICA Handlarnas AB; Kundkort; Relationsmarknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att analysera ICA: s lojalitetsprogram och kundspecifika marknadsföring utifrån motiv, uppbyggnad och funktion, samt att undersöka till vilken grad det senaste lojalitetsskapande verktyget utnyttjas samt vad skulle få kunderna att använda verktyget oftare. Vi har genomfört en uppsats med ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER